f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 24/02/2563 ถึง 28/02/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกคนพิการเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
2 ประกาศรับสมัคร 20/02/2563 ถึง 28/02/2563 เลื่อนกำหนดวันสอบสัมภาษณ์และประกาศผลผู้สอบคัดเลือก สำหรับการคัดเลือกคนพิการเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
3 ประกาศรับสมัคร 19/02/2563 ถึง 21/02/2563 รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน