f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
องค์ความรู้
ลงวันที่ 14/05/2564

ความรู้ในงานปะซ่อมผิวทาง

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คู่มือการตรวจสอบกและประเมินสถาพความเสียหายของผิวทาง 830 ดาวน์โหลด
แนวทางพัฒนางานบำรุงทางหลวง1 274 ดาวน์โหลด
แนวทางพัฒนางานบำรุงทางหลวง2(ต่อ 1) 267 ดาวน์โหลด
คู่มือซ่อมบำรุงทางหลวง 3403 ดาวน์โหลด

'