f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ประวัติแขวงทางหลวงแพร่
ลงวันที่ 05/11/2561

แขวงทางหลวงแพร่  ก่อตั้งเมื่อ  พ.ศ.2495  โดยอาศัยที่ราชพัสดุของกรมอนามัย  บริเวณถนนบ้านใหม่  อ.เมือง  จ.แพร่  (สนง.สาธารณสุข จ.แพร่ ณ ปัจจุบัน)  โดยมีนายตุ่น วังซ้าย เป็นนายช่างแขวงทางหลวงแพร่  คนแรก ต่อมา กรมทางหลวงได้อนุมัติให้จัดซื้อที่ดิน จำนวนประมาณ 16 ไร่  ที่ กม.136+430(เดิม)  กม.251+722 (ปัจจุบัน) ถนนยันตรกิจโกศล  ( ทางหลวงหมายเลข 101 )  ต.ทุ่งกวาว  อ.เมือง จ.แพร่ เพื่อทำการก่อสร้าง สนง.แขวงทางหลวงแพร่  และสำนักงานทางหลวงที่ 2 ( แพร่ ) จนแล้วเสร็จ จึงได้ย้ายที่ทำการจากที่เดิม และเปิดสำนักงานใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2499 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2539 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ได้รับงบประมาณก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ ตรงข้ามอาคารเดิม เมื่อแล้วเสร็จจึงได้ย้ายไปอยู่ที่อาคารใหม่ ในวันที่  5 มกราคม 2541 ในปี พ.ศ. 2558 แขวงทางหลวงแพร่ได้รับงบประมาณการก่อสร้างสำนักงานใหม่ จำนวน  18,000,000.-บาท   เริ่มก่อสร้าง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557  แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558  ดำเนินการก่อสร้างโดย ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๑ (พิจิตร)  และได้ส่งมอบให้เป็นที่ทำการของสำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 โดยมอบสำนักงานเดิมฯ ให้ แขวงทางหลวงแพร่  ใช้เป็นที่ทำการ ในเดือนเมษายน 2560 

 

ปี 2495

เริ่มก่อตั้งแขวงทางหลวงแพร่  โดยอาศัยที่ราชพัสดุของกรมอนามัย 

ปี 2497

เริ่มทำการก่อสร้าง สนง.แขวงทางหลวงแพร่  และสำนักงานทางหลวงที่ 2 ( แพร่ )

ปี 2499 

สนง.แขวงทางหลวงแพร่  และสำนักงานทางหลวงที่ 2 ( แพร่ ) ย้ายจากที่ทำการเดิม และเปิดสำนักงานใหม่

ปี 2539

สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ได้รับงบประมาณก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ (ตรงข้ามอาคารเดิม)

ปี 2557

แขวงทางหลวงแพร่ ได้รับงบประมาณก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่

ปี 2558

สำนักงานทางหลวงที่ 2 ได้ย้ายไปอยู่ที่อาคารใหม่

ปี 2559 

สำนักงานทางหลวงที่ 2 มอบสำนักงานเดิมฯ ให้แขวงทางหลวงแพร่  ใช้เป็นที่ทำการ

ปี 2560

แขวงทางหลวงแพร่ ได้ย้ายไปอยู่ที่อาคารเดิม ของ สนง.สทล2 ที่ได้ปรับปรุงก่อสร้างใหม่เสร็จเรียบร้อย

 


'