f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
งบทดลอง ประจำเดือน มิ.ย.65 - ก.พ.66
ลงวันที่ 08/07/2565

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 66 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 46 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 64 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565 105 ดาวน์โหลด
รายละเอียดบัญชีที่สำคัญท้ายงบทดลอง 30 ก.ย.2565 76 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2565 55 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 68 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2565 43 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2566 47 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 56 ดาวน์โหลด

'