f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 15/01/2563 การตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2563
2 08/11/2562
no image
รายงานผลการขับเคลื่อนกลยุทธ์การจัดการความรู้กรมทางหลวง (2562-2565) ปีงบประมาณ 2562
3 29/10/2562 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
4 26/07/2562 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
5 11/04/2562 ขอให้ลงนาม
6 12/03/2562 ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่และการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2561
7 28/02/2562 บริจาคโลหิต
8 24/01/2562 ประชุมประชาชนมีส่วนร่วม
9 03/01/2562 ประชุมประชาชนมีส่วนร่วม
10 26/12/2561 พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
11 25/12/2561 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9/2561
12 25/12/2561 ประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตทางหลวง
13 12/12/2561 ปิดจุดกลับรถ
14 06/12/2561 การขยายช่องจราจรบนทางหลวง
15 26/11/2561 ประชุมการเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562