f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 26/01/2565 ปิดการจราจรชั่วคราว
2 19/11/2564 โครงการก่อสร้างแขวงทางหลวงแพร่ บริเวณแยกหนองม่วงไข่
3 19/11/2564 โครงการก่อสร้างแขวงทางหลวงแพร่ บริเวณเขาพลึง ทล.11
4 19/11/2564 โครงการก่อสร้างแขวงทางหลวงแพร่ บริเวณทางโค้ง ทล.11
5 19/11/2564 โครงการก่อสร้างแขวงทางหลวงแพร่ บริเวณแยกเด่นชัย-แยกปากจั๊วะ
6 19/11/2564 โครงการก่อสร้างแขวงทางหลวงแพร่ บริเวณแยกแม่โจ้
7 18/11/2564 โครงการก่อสร้างแขวงทางหลวงแพร่ บริเวณแยกแม่หล่ายเหนือ
8 18/11/2564 กรมทางหลวงขยาย ทล.115
9 17/11/2564 โครงการก่อสร้างแขวงทางหลวงแพร่ บริเวณแยกบ้านฝ้าย
10 17/08/2564 งานบำรุงรักษาทาง แขวงทางหลวงแพร่ งบประมาณปี 2565
11 01/09/2563 ทางหลวงชวนแอ่วเมืองแพร่สู่ "เส้นทางนมัสการ 4 พระธาตุ" กระตุ้นเศรษฐกิจช่วงวันหยุดยาว
12 07/05/2563 การยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
13 08/11/2562
no image
รายงานผลการขับเคลื่อนกลยุทธ์การจัดการความรู้กรมทางหลวง (2562-2565) ปีงบประมาณ 2562