f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 05/05/2564 โครงการประชาชนมีส่วนร่วม ทล.1023 สาย แพร่-อ.วังชิ้น ตอน บ.น้ำริน–อ.วังชิ้น
2 22/04/2564 โครงการประชาชนมีส่วนร่วม ทล.11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.355+500-กม.361+700 ซ้ายทาง และกม.361+875-กม.362+750 ซ้ายทางและขวาทาง
3 22/04/2564 โครงการประชาชนมีส่วนร่วม ทล.1124 ตอน ปางกุ่ม - วังชิ้น ระหว่าง กม.30+200 - กม.38+000 เป็นช่วงๆ
4 29/03/2564 ประชาสัมพันธ์ โครงการประชาชนมีส่วนร่วม ทล.101 ตอน แยกนาแหลม-หนองห้า-สวนป่า
5 02/02/2564 ประชาสัมพันธ์ โครงการประชาชนมีส่วนร่วม ทล.1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม
6 19/11/2563 ทางเลี่ยงงานก่อสร้างช่วงหยุดยาว 19-22 พฤศจิกายน 2563
7 14/10/2563 แจ้งปิดทางลัดผ่าน
8 01/09/2563 ทางหลวงชวนแอ่วเมืองแพร่สู่ "เส้นทางนมัสการ 4 พระธาตุ" กระตุ้นเศรษฐกิจช่วงวันหยุดยาว
9 26/08/2563 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
10 24/07/2563 ร่วมลงนามและถวายพระพรชัยมงคล
11 07/05/2563 การยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
12 27/04/2563 ประชาสัมพันธ์ โครงการประชาชนมีส่วนร่วม ทล.1023
13 13/04/2563 ประชาสัมพันธ์ โครงการประชาชนมีส่วนร่วม ทล.1124
14 07/04/2563 โครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
15 02/04/2563 ประชาสัมพันธ์ โครงการประชาชนมีส่วนร่วม ทล.1134