f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 04/08/2566 เชิญประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 11 ช่วง บ.ป่าไผ่ - บ.แม่แขม
2 13/07/2566 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1124 สาย อ.เถิน – อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม – อ.วังชิ้น
3 04/07/2566 กรมทางหลวงได้รับเกียรติบัตรยกย่ององค์กรคุณธรรม
4 13/06/2566 สรุปผลการประชุม ทางหลวงหมายเลข 11 ช่วง บ.ป่าไผ่ - บ.แม่แขม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)
5 02/02/2566 ประกาศกรมทางหลวง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมทางหลวง
6 21/11/2565 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.1125 ตอน นาปลากั้ง - วังชิ้น
7 21/11/2565 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ
8 21/11/2565 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.101 ตอน หนองห้า - สวนป่า
9 19/11/2564 โครงการก่อสร้างแขวงทางหลวงแพร่ บริเวณเขาพลึง ทล.11
10 19/11/2564 โครงการก่อสร้างแขวงทางหลวงแพร่ บริเวณทางโค้ง ทล.11
11 19/11/2564 โครงการก่อสร้างแขวงทางหลวงแพร่ บริเวณแยกเด่นชัย-แยกปากจั๊วะ
12 19/11/2564 โครงการก่อสร้างแขวงทางหลวงแพร่ บริเวณแยกแม่โจ้
13 18/11/2564 กรมทางหลวงขยาย ทล.115
14 17/11/2564 โครงการก่อสร้างแขวงทางหลวงแพร่ บริเวณแยกบ้านฝ้าย
15 17/08/2564 งานบำรุงรักษาทาง แขวงทางหลวงแพร่ งบประมาณปี 2565