f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 02/02/2564 ประชาสัมพันธ์ โครงการประชาชนมีส่วนร่วม ทล.1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม
2 19/11/2563 ทางเลี่ยงงานก่อสร้างช่วงหยุดยาว 19-22 พฤศจิกายน 2563
3 14/10/2563 แจ้งปิดทางลัดผ่าน
4 01/09/2563 ทางหลวงชวนแอ่วเมืองแพร่สู่ "เส้นทางนมัสการ 4 พระธาตุ" กระตุ้นเศรษฐกิจช่วงวันหยุดยาว
5 26/08/2563 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
6 24/07/2563 ร่วมลงนามและถวายพระพรชัยมงคล
7 07/05/2563 การยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
8 27/04/2563 ประชาสัมพันธ์ โครงการประชาชนมีส่วนร่วม ทล.1023
9 13/04/2563 ประชาสัมพันธ์ โครงการประชาชนมีส่วนร่วม ทล.1124
10 07/04/2563 โครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
11 02/04/2563 ประชาสัมพันธ์ โครงการประชาชนมีส่วนร่วม ทล.1134
12 15/01/2563 การตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2563
13 08/11/2562
no image
รายงานผลการขับเคลื่อนกลยุทธ์การจัดการความรู้กรมทางหลวง (2562-2565) ปีงบประมาณ 2562
14 29/10/2562 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
15 26/07/2562 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540