f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ลงวันที่ 19/02/2563

แขวงทางหลวงแพร่ เปิดรับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สามารถสมัครด้วยตัวเอง ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.30 น. งานสารบรรณ แขวงทางหลวงแพร่ (ตึกสีส้ม) รายละเอียดการสมัครตามไฟล์แนบ หมายเลขโทรศัพท์ 054-511574

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 308 ดาวน์โหลด

'