f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
เลื่อนกำหนดวันสอบสัมภาษณ์และประกาศผลผู้สอบคัดเลือก สำหรับการคัดเลือกคนพิการเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ลงวันที่ 20/02/2563

แขวงทางหลวงแพร่ แจ้งเลื่อนกำหนดวันสอบสัมภาษณ์และการประกาศผลผู้สอบคัดเลือกได้ สำหรับการคัดเลือกคนพิการเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 

ขอเลื่อนกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ จากวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และขอเลื่อนกำหนดการประกาศผลผู้สอบคัดเลือกได้ จากวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เลื่อนกำหนดวันสอบสัมภาษณ์และวันประกาศผลผู้สอบคัดเลือกได้ สำหรับการคัดเลือกคนพิการเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 271 ดาวน์โหลด

'