f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกคนพิการเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ลงวันที่ 24/02/2563

แขวงทางหลวงแพร่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกคนพิการเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกคนพิการเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 283 ดาวน์โหลด

'