f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
เนื้อหาเพจ
ค้นหา
ลำดับ ชื่อเนื้อหาเพจ วันที่แสดงผล
1 อัตรกำลังเจ้าหน้าที่ 05/02/2563
2 คณะผู้บริหาร 05/11/2561
3 โครงสร้างองค์กร 05/11/2561
4 หน้าที่ความรับผิดชอบ 05/11/2561
5 ประวัติแขวงทางหลวงแพร่ 05/11/2561