f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
ลงวันที่ 02/06/2566
วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566
แขวงทางหลวงแพร่ โดย นายประสพชัย ปรางค์ทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงฯ ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ณ พื้นที่หมวดทางหลวงแพร่ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่ กม.258+022 ด้านซ้ายทาง

'