f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ถวายสัตย์ปฏิญาณ
ลงวันที่ 27/07/2566

แขวงทางหลวงแพร่ ร่วมกับสำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ อาคารสำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) โดยมีนายสิทธิชัย วนานุเวชพงศ์ ผส.ทล.2 เป็นผู้นำถวายสัตย์ปฏิญาณ


'