f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย
ลงวันที่ 06/11/2566

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. แขวงทางหลวงแพร่ โดยนายประสพชัย ปรางค์ทอง ผอ.ขท.แพร่ นายสุภาพ สมดี รอ.ขท.(ป) นายบรรเจิด ดีตอ่ำ รอ.ขท.(ว) นางจิราพร สุขเสริม รอ.ขท.(บ) และเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงฯ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย “ยานพาหนะทุกคันหยุดตรงทางม้าลาย คนเดินเท้าใช้ทางม้าลายและทางข้ามทุกครั้ง” เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน ณ บริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง (อภิวังวิทยาลัย) ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่จ.แพร่ โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในกิจกรรมฯ


'