f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
โครงการก่อสร้างแขวงทางหลวงแพร่ บริเวณแยกบ้านฝ้าย
ลงวันที่ 17/11/2564

แขวงทางหลวงแพร่ มีโครงการบูรณาการการค้า การลงทุน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง (ปรับปรุงทางแยกบ้านฝ้าย)

ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+418 (เป็นช่วงๆ)

สัญญาที่ พร.30/2564 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่มีรัตน เป็นผู้รับจ้าง

แขวงทางหลวงแพร่ เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย โดยกำชับผู้รับจ้างติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เช่น กรวยยาง ป้ายเตือนทางเบี่ยง ป้ายเตือนลดความเร็ว รวมทั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง

 

#แขวงทางหลวงแพร่

#สายด่วนกรมทางหลวง1586


'