f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ติดต่อเรา
ลงวันที่ 20/11/2561

แขวงทางหลวงแพร่

ตั้งอยู่ 243 หมู่ 1 ถนนยันกิจโกศล ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

 

โทรศัพท์ : 0 5451 1574

โทรสาร  : 0 5452 2880

หมวดทางหลวงแพร่

ตั้งอยู่ กม.258+022 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกบ้านฝ้าย-ร้องกวาง ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

 

 

โทรศัพท์ : 0 5465 2552

หมวดทางหลวงเด่นชัย

ตั้งอยู่ กม.369+913 ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว-ปางเคาะ ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110 

 

 

โทรศัพท์ : 0 5461 3176

หมวดทางหลวงร้องกวาง

ตั้งอยู่ กม.277+851 ทางหลวงหมายเลข ตอน ร้องกวาง-ห้วยแก๊ต ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 

 

 

โทรศัพท์ : 0 5464 8349

หมวดทางหลวงลอง

ตั้งอยู่ กม.38+120 ทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่-แยกแม่แขม ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 

 

 

โทรศัพท์ : 0 5458 3217

หมวดทางหลวงสอง

ตั้งอยู่ กม.4+856 ทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง-แก่งเสือเต้น ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120

 

 

โทรศัพท์ : 0 5459 3067

หมวดทางหลวงวังชิ้น

ตั้งอยู่ กม.38+272.50 ทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ปางกุ่ม-วังชิ้น ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160

 

 

โทรศัพท์ : 0 5465 8532

งานปรับซ่อม + งานบำรุงทาง

ตั้งอยู่ กม.253+900 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกบ้านฝ้าย-ร้องกวาง ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

 

 

โทรศัพท์ : 0 5462 4182

งานอำนวยความปลอดภัย + หน่วยต้นไม้และสวน

ตั้งอยู่ กม.258+022 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกบ้านฝ้าย-ร้องกวาง ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

 

 

โทรศัพท์ : 0 5464 6727


'