f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 2,300 ลิตร (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) 09/02/2566 531/35/66/166 แขวงทางหลวงแพร่
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 10/02/2565 531/60/65/168 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ