f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกบ้านฝ้าย - ร้องกวาง ระหว่าง กม.262+000 - กม.262+700 08/01/2564 คค 06014(พ.1)/ 39 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
2 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1134 ตอน บ้านเวียง - ร้องเข็ม ระหว่าง กม.21+000 - กม.22+425 16/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 6 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
3 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1343 ตอน บุญเริง - ต้นหนุน ระุหว่าง กม.4+100 - กม.5+700 16/11/2563 คค 06014(พ.)/ 10 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
4 งานฟื้นฟูทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ระหว่าง กม.251+107 - กม.255+830 (เป็นช่วง ๆ) 01/04/2563 คค 06014(พ.1)/ 19 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
5 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1405 ตอน ทางเลี่ยงสนามบินแพร่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+650 31/07/2562 คค 06014(พ.1)/ 43 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ