f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ระหว่าง กม.2+500 - กม.3+500 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 21/02/2566 พร 2/2566 แขวงทางหลวงแพร่
2 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมด้านการเกษตร การค้า การลงทุน ภายในจังหวัดแพร่ ทางหลวงหมายเลข 1216 ตอน ห้วยแก๊ต - ขุนสถาน ระหว่าง กม.0+000 - กม.18+000 (เป็นช่วง ๆ) 21/02/2566 พร 1/2566 แขวงทางหลวงแพร่
3 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.0+475 - กม.2+310 (RT.) 18/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 12 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
4 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ระหว่าง กม.8+405 - กม.10+135 18/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 11 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
5 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.273+225 - กม.274+433 (RT.) 18/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 10 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
6 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 1134 ตอน โจโก้ - บ้านเวียง ระหว่าง กม.7+500 - กม.9+735 18/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 9 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
7 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.267+680 - กม.269+352 (RT.) 18/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 8 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
8 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงสอง แขวงทางหลวงแพร่ 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง - แก่งเสือเต้น ที่ กม.4+856 18/10/2565 คค 06014(พ.1)/ 7 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
9 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1379 ตอน ทางเข้าสถานีรถไฟเด่นชัย ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+505 23/09/2565 คค 06014(พ.1)/ 1 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
10 โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ปางกุ่ม - วังชิ้น ระหว่าง กม.38+075 - กม.43+050 08/03/2565 พร 1/2565 แขวงทางหลวงแพร่
11 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกบ้านฝ้าย - ร้องกวาง ระหว่าง กม.262+000 - กม.262+700 08/01/2564 คค 06014(พ.1)/ 39 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
12 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1134 ตอน บ้านเวียง - ร้องเข็ม ระหว่าง กม.21+000 - กม.22+425 16/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 6 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
13 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1343 ตอน บุญเริง - ต้นหนุน ระุหว่าง กม.4+100 - กม.5+700 16/11/2563 คค 06014(พ.)/ 10 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
14 งานฟื้นฟูทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ระหว่าง กม.251+107 - กม.255+830 (เป็นช่วง ๆ) 01/04/2563 คค 06014(พ.1)/ 19 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
15 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1405 ตอน ทางเลี่ยงสนามบินแพร่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+650 31/07/2562 คค 06014(พ.1)/ 43 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 รายการ