f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 - 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 01/10/2563 พ1/65/10 แขวงทางหลวงแพร่
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 06/10/2564 พ1/65/2 แขวงทางหลวงแพร่
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำรายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 ถึง เดือนมิถุนายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2564 พ1/64/305 แขวงทางหลวงแพร่
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคตัดเลือก ประจำรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงมีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2564 พ1/64/267 แขวงทางหลวงแพร่
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2564 พ1/64/214 แขวงทางหลวงแพร่
6 ประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563) 01/10/2563 พ1/64/190 แขวงทางหลวงแพร่
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำรายไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2563 พ1/64/134 แขวงทางหลวงแพร่
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 2 01/01/2563 531/63/378 แขวงทางหลวงแพร่
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2563 พ1/63/370 แขวงทางหลวงแพร่
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 01/10/2562 พ1/63/165 แขวงทางหลวงแพร่
11 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่าเดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน ธ.ค.2562 10/01/2563 พ1/63/157 แขวงทางหลวงแพร่
12 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2563 พ1/63/157 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 รายการ