f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2566 ถึง เดือน มิถุนายน 2566) 26/07/2566 พ1/66/158 แขวงทางหลวงแพร่
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 13/07/2566 แขวงทางหลวงแพร่
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2566 (เดือน มกราคม 2566 - เดือน มีนาคม 2566) 01/05/2566 พ1/66/134 แขวงทางหลวงแพร่
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 04/04/2566 พ1/66/128 แขวงทางหลวงแพร่
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2566 31/01/2566 พ1/66/94 แขวงทางหลวงแพร่
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 05/01/2566 พ1/66/76 แขวงทางหลวงแพร่
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 07/10/2565 พ1/66/4 แขวงทางหลวงแพร่
8 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค.2565 ถึงเดือน ก.ย.2565 06/10/2565 พ1/66/2 แขวงทางหลวงแพร่
9 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2565 ถึงเดือน มิ.ย. 2565 12/09/2565 พ1/65/316 แขวงทางหลวงแพร่
10 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 12/09/2565 พ1/65/315 แขวงทางหลวงแพร่
11 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2564 ถึงเดือน ธ.ค. 2564 12/09/2565 พ1/65/314 แขวงทางหลวงแพร่
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 06/07/2565 พ1/65/295 แขวงทางหลวงแพร่
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 07/04/2565 พ1/65/263 แขวงทางหลวงแพร่
14 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 21/01/2565 พ1/65/189 แขวงทางหลวงแพร่
15 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 - 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 01/10/2563 พ1/65/10 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 26 รายการ