f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 2 01/01/2563 531/63/378 แขวงทางหลวงแพร่
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2563 พ1/63/370 แขวงทางหลวงแพร่
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 01/10/2562 พ1/63/165 แขวงทางหลวงแพร่
4 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่าเดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน ธ.ค.2562 10/01/2563 พ1/63/157 แขวงทางหลวงแพร่
5 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2563 พ1/63/157 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ