f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ระหว่าง กม.9+375 - กม.24+725 (เป็นช่วง ๆ) 03/08/2563 สทล.2.1/พ.1/4120/2563 แขวงทางหลวงแพร่
2 ซื้อของใช้ในโรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2563 531/30/63/54 แขวงทางหลวงแพร่
3 ซื้อน้ำมันดีเซล B 10 จำนวน 9,000 ลิตร 23/06/2563 531/35/63/351 แขวงทางหลวงแพร่
4 ซื้อวัสดุคุรุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 09/06/2563 531/40/63/338 แขวงทางหลวงแพร่
5 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ยางฮ่อ ระหว่าง กม.2+550 - กม.2+650 01/06/2563 คค 06014(พ.1)/ 44 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
6 งานขุดล้อมย้ายต้นไม้และนำกลับไปปลูกใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน อ.ร้องกวาง - จ.น่าน ระหว่าง กม.300+050 - กม.310+700 12/05/2563 คค 06014(พ.)/ 43 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
7 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 12/05/2563 531/35/63/284 แขวงทางหลวงแพร่
8 จ้างเหมาติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (แบบหน้าเดียว สีขาว สีเหลือง) จำนวน 718 ปุ่ม 29/04/2563 531/63/267 แขวงทางหลวงแพร่
9 จ้างเหมาทาสี Concrete Barrier 27/04/2563 531/63/253 แขวงทางหลวงแพร่
10 โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ตอน 1 ระหว่าง กม.354+825 - กม.355+000 27/04/2563 คค 06014(พ.1)/ 42 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
11 โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ตอน 2 ระหว่าง กม.362+200 - กม.362+800 24/04/2563 คค 06014(พ.1)/40/2563 แขวงทางหลวงแพร่
12 โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ยางฮ่อ ระหว่าง กม.3+400 - กม.4+500 (เป็นช่วง ๆ) 23/04/2563 คค 06014(พ.1)/ 41 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2563 พ1/63/370 แขวงทางหลวงแพร่
14 งานผลิตและติดตั้งราวกันอันตราย (Guardrail) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-603 , RS-605 (Class II Type I ความหนา 2.50 มม.) ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปึ้ง ระหว่าง กม.6+000 - กม.7+040 (เป็นช่วงๆ) 13/04/2563 คค 06014(พ.1)/38/2563 แขวงทางหลวงแพร่
15 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) งานปรับซ่อม แขวงทางหลวงแพร่ (1 หลัง) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่ กม.253+995 (ด้านซ้ายทาง) 08/04/2563 คค 06014(พ.1)/ 38 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 190 รายการ