f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร 11/09/2566 531/35/66/359 แขวงทางหลวงแพร่
2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 29/08/2566 531/35/66/355 แขวงทางหลวงแพร่
3 จ้างเหมางานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต (Joint Sealer) ปริมาณงาน 5,200 เมตร 07/08/2566 531/66/341 แขวงทางหลวงแพร่
4 จ้างเหมางานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 22 ต้น 20/07/2566 531/66/331 แขวงทางหลวงแพร่
5 กิจกรรมหลักการปรับปรุงระบบ Logistic เพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงุทน งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมด้านการเกษตร การค้า การลงทุน ภายในจังหวัดแพร่ บนทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง - แก่งเสือเต้น ระหว่าง กม. 18+100 - กม. 19+900 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 04/08/2566 พร 5/2566 แขวงทางหลวงแพร่
6 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 24/07/2566 531/35/66/333 แขวงทางหลวงแพร่
7 กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่ งานปรับปรุงจุดเสี่ยง จุดอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 1022 ตอน แยกสนามบิน - แยกนาจักร ระหว่าง กม.6+065 - กม.19+600 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลนาจักร และตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 25/07/2566 พร 6/2566 แขวงทางหลวงแพร่
8 จ้างเหมางานซ่อมสัญญาณไฟจราจร งานซ่อมเมนบอร์ด Gridsmart 13/07/2566 531/66/325 แขวงทางหลวงแพร่
9 จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ จำนวนต 2 รายการ 27/06/2566 531/66/312 แขวงทางหลวงแพร่
10 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 28/06/2566 531/35/66/313 แขวงทางหลวงแพร่
11 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร 29/05/2566 531/35/66/281 แขวงทางหลวงแพร่
12 โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ในทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน สวนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.10+000 - กม.17+500 (เป็นช่วง ๆ) 18/05/2566 คค 06014(พ.1)/ 30 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
13 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 08/05/2566 531/35/66/260 แขวงทางหลวงแพร่
14 โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.354+100 - กม.369+000 (เป็นช่วง ๆ) 02/05/2566 คค 06014(พ.1)/ 31 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
15 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 04/04/2566 531/35/66/249 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 464 รายการ