f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิด HIGH MAST 25.00 M. (HIGH MAST WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 400 WATTS) จำนวน 5 ต้น และชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. จำนวน 50 ต้น ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกบ้านฝ้าย - ร้องกวาง ระหว่าง กม.269+165 - กม.274+539 (เป็นช่วง ๆ) 24/02/2563 21/02/2563 คค 06014(พ.1)/ 3 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 13/02/2563 12/02/2563 531/35/63/160 แขวงทางหลวงแพร่
3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2563 10/01/2563 พ1/63/157 แขวงทางหลวงแพร่
4 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คระบบพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ 09/01/2563 09/01/2563 531/63/11 แขวงทางหลวงแพร่
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 05/01/2563 24/12/2562 531/45/63/114 แขวงทางหลวงแพร่
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/01/2563 24/12/2562 531/60/63/113 แขวงทางหลวงแพร่
7 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 04/01/2563 24/12/2562 531/60/63/112 แขวงทางหลวงแพร่
8 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,490 ลิตร 02/01/2563 26/12/2562 531/35/63/119 แขวงทางหลวงแพร่
9 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 320 ป้าย 02/01/2563 19/12/2562 531/63/108 แขวงทางหลวงแพร่
10 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9.000 ลิตร 27/12/2562 24/12/2562 531/35/63/111 แขวงทางหลวงแพร่
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 27/12/2562 20/12/2562 531/60/63/110 แขวงทางหลวงแพร่
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 27/12/2562 20/12/2562 531/60/63/109 แขวงทางหลวงแพร่
13 จ้างหุ้มเบาะนั่งพนักพิงหน้า-หลัง ทำผ้าใบคลุมกะบะหลังพร้อมใส่เหล็ก 24/12/2562 24/12/2562 531/63/8 แขวงทางหลวงแพร่
14 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 23/12/2562 18/12/2562 531/60/63/107 แขวงทางหลวงแพร่
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/12/2562 17/12/2562 531/60/63/106 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 135 รายการ