f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+418 (เป็นช่วง ๆ) 02/03/2564 - แขวงทางหลวงแพร่
2 จ้างเหมาปรับระดับผิวจราจร จำนวน 2 รายการ 17/02/2564 531/64/179 แขวงทางหลวงแพร่
3 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 08/02/2564 531/35/64/171 แขวงทางหลวงแพร่
4 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 27/01/2564 531/35/64/152 แขวงทางหลวงแพร่
5 จ้างเหมางานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1125 จำนวน 1 งาน 12/11/2563 531/64/49 แขวงทางหลวงแพร่
6 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ระหว่าง กม.262+000 - กม.262+700 18/01/2564 คค 06014(พ.1)/ 40 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
7 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 05/01/2564 531/35/64/126 แขวงทางหลวงแพร่
8 งานติดตั้งป้ายจราจรประเภทแขวนสูง (Overhead Sign and Overhang Sign) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 ที่ DWG.NO.RS-401 , RS-403 , RS-405 ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ระหว่าง กม.237+955 - กม.241+350 (เป็นช่วง ๆ) 07/12/2563 คค 06014(พ.1)/ 38 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
9 จ้างเหมาตีเส้นจราจรบนผิวทาง 15/12/2563 531/64/112 แขวงทางหลวงแพร่
10 จ้างเหมาทาสีคอนกรีตบาริเออร์ 04/12/2563 531/64/93 แขวงทางหลวงแพร่
11 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกบ้านฝ้าย - ร้องกวาง ระหว่าง กม.262+000 - กม.262+700 15/12/2563 คค 06014(พ.1)/ 39 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
12 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 03/12/2563 531/35/64/90 แขวงทางหลวงแพร่
13 งานติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-203 ในทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ตอน 5 ระหว่าง กม.6+000 - กม.13+890 24/11/2563 531/64/37 แขวงทางหลวงแพร่
14 งานติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS.203 ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ตีบ ตอน 2 ระหว่าง กม.29+300 - กม.40+554 24/11/2563 531/64/38 แขวงทางหลวงแพร่
15 งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร (ป้ายเตือนแนวทาง) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-603 ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปึ้ง ตอน 3 ระหว่าง กม.12+167 - กม.16+516 24/11/2563 531/64/36 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 255 รายการ