f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน สอง - แม่เต้น ตอน 1 ระหว่าง กม.25+000 - กม.31+290 (เป็นช่วงๆ) 29/12/2564 - แขวงทางหลวงแพร่
2 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปึ้ง ระหว่าง กม.2+550 - กม.7+765 (เป็นช่วงๆ) 11/01/2565 - แขวงทางหลวงแพร่
3 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน สอง - แม่เต้น ระหว่าง กม.9+800 - กม.15+440 (เป็นช่วง ๆ) 17/01/2565 - แขวงทางหลวงแพร่
4 โครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดแพร่ กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1134 ตอน โจโก้ - บ้านเวียง ระหว่าง กม.0+000 - กม.9+735 (เป็นช่วง ๆ) 30/11/2564 - แขวงทางหลวงแพร่
5 โครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดแพร่ กิจกรรมติดตั้งป้ายจราจรประเภทแขวนสูง (Overhang Sign) ในทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง - แก่งเสือเต้น บริเวณ กม.6+800 LT. 01/12/2564 - แขวงทางหลวงแพร่
6 โครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดแพร่ กิจกรรมติดตั้งป้ายจราจรประเภทแขวนสูง (Overhang Sign) ในทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน สอง - แม่เต้น บริเวณ กม.0+300 RT. 01/12/2564 - แขวงทางหลวงแพร่
7 โครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดแพร่ กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1101 ตอน ทุ่งโฮ้ง - ป่าแดง ระหว่าง กม.0+000 - กม.9+789 (เป็นช่วง ๆ) 30/11/2564 - แขวงทางหลวงแพร่
8 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1125 ตอน นาปลากั้ง - วังชิ้น ระหว่าง กม.20+600 - กม.23+000 14/01/2565 - แขวงทางหลวงแพร่
9 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง - แก่งเสือเต้น ที่ กม.24+673 14/01/2565 - แขวงทางหลวงแพร่
10 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.5+550 - กม.7+617 RT. 29/12/2564 - แขวงทางหลวงแพร่
11 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.363+710 - กม.369+650 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/12/2564 - แขวงทางหลวงแพร่
12 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร 10/01/2565 531/35/65/121 แขวงทางหลวงแพร่
13 งานผลิตและติดตั้งราวกันอันตราย (Guardrail) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-603 , RS-605 (Class II Type I ความหนา 2.50 มม.) ทางหลวงหมายเลข 1216 ตอน ห้วยแก๊ต - ขุนสถาน ระหว่าง กม.3+600 - กม.18+000 (เป็นช่วง ๆ) 10/01/2565 - แขวงทางหลวงแพร่
14 งานผลิตและติดตั้งราวกันอันตราย (Guardrail) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 (Revision 2018) เลขที่ DWG.NO.RS-603 , RS-606 (Class II Type I ความหนา 2.50 มม.) ทางหลวงหมายเลข 1022 ตอน แยกนาจักร - น้ำกาย ตอน 2 ระหว่าง กม.13+000 - กม.20+986 (เป็นช่วง ๆ) 10/01/2565 - แขวงทางหลวงแพร่
15 งานติดตั้งป้ายจราจรประเภทแขวนสูง(Overhang Sign) ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว-ปางเคาะ ระหว่าง กม.357+847-กม.368+912(เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ-ปางมะโอ ระหว่าง กม.411+665-กม.411+865(เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ-แยกเจ 10/01/2565 - แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 346 รายการ