f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-203 ในทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ตอน 5 ระหว่าง กม.6+000 - กม.13+890 24/11/2563 531/64/37 แขวงทางหลวงแพร่
2 งานติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS.203 ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ตีบ ตอน 2 ระหว่าง กม.29+300 - กม.40+554 24/11/2563 531/64/38 แขวงทางหลวงแพร่
3 งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร (ป้ายเตือนแนวทาง) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-603 ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปึ้ง ตอน 3 ระหว่าง กม.12+167 - กม.16+516 24/11/2563 531/64/36 แขวงทางหลวงแพร่
4 งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกบ้านฝ้าย ตอน 4 ระหว่าง กม.247+863 - กม.247+864 01/12/2563 คค 06014(พ.1)/ 36 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
5 งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ร้องกวาง - สวนป่า ระหว่าง กม.274+429 - กม.274+430 01/12/2563 คค 06014(พ.1)/ 37 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
6 งานตีเส้นจราจรด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 (DWG.NO.RS-201) ในทางหลวงหมายเลข 1379 ตอน ทางเข้าสถานีรถไฟเด่นชัย ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+505 และทางหลวงหมายเลข 1419 ตอน ทางเข้าเด่นชัย ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+529 24/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 15 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
7 งานก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเด่นชัย (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่่งประกอบ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ที่ กม.367+150 (ด้านซ้ายทาง) 30/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 34 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
8 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงเด่นชัย แขวงทางหลวงแพร่ (1 หลัง) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ที่ กม.227+118 (ด้านขวาทาง) 30/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 33 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
9 งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร (ป้ายเตือนแนวทาง) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-603 ในทางหลวงหมายเลข 1342 ตอน ห้วยขึม - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.0+050 - กม.18+150 27/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 32 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
10 งานติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-203 ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ตอน 2 ระหว่าง กม.359+200 - กม.382+066 27/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 31 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
11 งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร (ป้ายเตือนแนวทาง) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-603 ในทางหลวงหมายเลข 1023 ตอนแพร่-แยกแม่แขม ระหว่าง กม.20+875-กม.55+000(เป็นช่วง ๆ)และทางหลวงหมายเลข 1023 ตอนแยกแม่แขม-วังชิ้น ระหว่าง กม.65+800-กม.66+050(เป็นช่วงๆ) 27/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 30 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
12 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1343 ตอน บุญเริง - ต้นหนุน ระหว่าง กม.4+100 - กม.5+700 23/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 29 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
13 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ในทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน สวนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.10+800 - กม.11+700 26/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 28 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
14 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานซ่อมเครื่องจักร แขวงทางหลวงแพร่ (1 แห่ง) ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่ กม.253+995 (ด้านซ้ายทาง) 25/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 23 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
15 งานติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-203 ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปึ้ง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.11+052 24/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 18 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 243 รายการ