f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.351+900 - กม.359+200 LT. (เป็นช่วง ๆ) 22/04/2564 คค 06014(พ.1)/ 43 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 21/04/2564 531/35/64/281 แขวงทางหลวงแพร่
3 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 รายการ 07/04/2564 531/64/265 แขวงทางหลวงแพร่
4 จ้างเหมาปรับระดับผิวทางแอสฟัสท์ จำนวน 1 รายการ 23/03/2564 531/64/241 แขวงทางหลวงแพร่
5 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ระหว่าง กม.227+118 - กม.228+300 24/03/2564 คค 06014(พ.1)/ 41 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
6 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ปางกุ่ม - วังชิ้น ระหว่าง กม.46+850 - กม.49+800 24/03/2564 คค 06014(พ.1)/ 42 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
7 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 09/03/2564 531/35/64/216 แขวงทางหลวงแพร่
8 โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+418 (เป็นช่วง ๆ) 02/03/2564 พร 3/2564 แขวงทางหลวงแพร่
9 จ้างเหมาปรับระดับผิวจราจร จำนวน 2 รายการ 17/02/2564 531/64/179 แขวงทางหลวงแพร่
10 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 08/02/2564 531/35/64/171 แขวงทางหลวงแพร่
11 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 27/01/2564 531/35/64/152 แขวงทางหลวงแพร่
12 จ้างเหมางานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1125 จำนวน 1 งาน 12/11/2563 531/64/49 แขวงทางหลวงแพร่
13 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ระหว่าง กม.262+000 - กม.262+700 18/01/2564 คค 06014(พ.1)/ 40 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
14 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 05/01/2564 531/35/64/126 แขวงทางหลวงแพร่
15 งานติดตั้งป้ายจราจรประเภทแขวนสูง (Overhead Sign and Overhang Sign) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 ที่ DWG.NO.RS-401 , RS-403 , RS-405 ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ระหว่าง กม.237+955 - กม.241+350 (เป็นช่วง ๆ) 07/12/2563 คค 06014(พ.1)/ 38 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 263 รายการ