f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
436 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 30/10/2562 531/35/63/10 แขวงทางหลวงแพร่
437 โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปึ้ง ระหว่าง กม.4+800 - กม.16+950 (เป็นช่วง ๆ) 06/12/2562 คค 06014(พ.1)/ 2 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
438 โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในทางหลวงหมายเลข 1342 ตอน ห้วยขึม - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.16+000 - กม.17+000 (เป็นช่วง ๆ) 06/12/2562 คค 06014(พ.1)/ 1 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
439 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า - สวนปา ระหว่าง กม.263+800 - กม.264+600 RT. 05/09/2562 คค 06014(พ.1)/ 47 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
440 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง - แก่งเสือเต้น ระหว่าง กม.14+415 - กม.15+775 20/08/2562 คค 06014(พ.1)/ 46 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
441 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1405 ตอน ทางเลี่ยงสนามบินแพร่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+650 24/07/2562 คค 06014(พ.1)/ 43 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
442 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1134 ตอน โจโก้ - บ้านเวียง ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+570 24/07/2562 คค 06014(พ.1)/ 42 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
443 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ปางกุ่ม - วังชิ้น ระหว่าง กม.24+800 - กม.25+800 24/07/2562 คค 06014(พ.1)/ 44 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
444 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.7+675 - กม.8+775 RT. 24/07/2562 คค 06014(พ.1)/ 45 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
445 งานปรับปรุงไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำภายในแขวงทางหลวงแพร่ ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่ กม.251+722 (ด้านขวาทาง) ภายในบริเวณแขวงทางหลวงแพร่ 25/06/2562 คค 06014(พ.1)/ 41 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
446 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ในทางหลวงหมายเลข 1216 ตอน ห้วยแก๊ต - ขุนสถาน ระหว่าง กม.13+175 - กม.13+675 10/06/2562 คค 06014(พ.1)/ 40 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
447 งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ระหว่าง กม.9+200 - กม.9+450 10/05/2562 531/62/306 แขวงทางหลวงแพร่
448 งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน สวนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.10+945 - กม.11+285 08/05/2562 531/62/304 แขวงทางหลวงแพร่
449 งานซ่อมชุดสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์) FLASHING SIGNAL SOLAR CELL ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+418 (เป็นช่วง ๆ) 08/05/2562 531/62/303 แขวงทางหลวงแพร่
450 งานซ่อมชุดสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์) FLASHING SIGNAL SOLAR CELL ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ ตอน 2 ระหว่าง กม.385+000 - กม.420+066 (เป็นช่วง ๆ) 07/05/2562 531/62/297 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 436 ถึง 450 จาก 469 รายการ