f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
451 งานซ่อมชุดสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์) FLASHING SIGNAL SOLAR CELL ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ตอน 1 ระหว่าง กม.351+740 - กม.370+000 (เป็นช่วง ๆ) 01/05/2562 531/62/292 แขวงทางหลวงแพร่
452 งานปรับประดับผิวทางแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.379+100 - กม.379+335 07/05/2562 531/62/298 แขวงทางหลวงแพร่
453 งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.7+700 - กม.7+935 LT. 01/05/2562 531/62/291 แขวงทางหลวงแพร่
454 งานติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงแบบ 360 องศา ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ (DWG.NO.RS-203) ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.0+150 - กม.7+150 (เป็นช่วง ๆ) 11/04/2562 531/62/276 แขวงทางหลวงแพร่
455 งานติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงแบบ 360 องศา ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ (DWG.NO.RS-203) ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.255+300 - กม.274+000 (เป็นช่วง ๆ) 10/04/2562 531/62/274 แขวงทางหลวงแพร่
456 งานติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงแบบ 360 องศา ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ (DWG.NO.RS-203) ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเชียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.351+740 - กม.360+000 (เป็นช่วง ๆ) 09/04/2562 531/62/272 แขวงทางหลวงแพร่
457 งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร (ป้ายเตือนแนวทาง+ป้ายแนะนำ) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-603 ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงแพร่ 13/03/2562 คค 06014(พ.1)/ 39 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
458 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 45 ต้น เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 (DWG.NO.EE-105) ในทางหลวงหมายเลข 1125 ตอน นาปลากั้ง - วังชิ้น ระหว่าง กม.8+000 - กม.9+540 13/03/2562 คค 06014(พ.1)/ 38 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
459 งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงแพร่ 25/02/2562 คค 06014(พ.1)/ 36 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
460 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน สวนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.11+500 - กม.18+000 (เป็นช่วง ๆ) 22/02/2562 คค 06014(พ.1)/ 37 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
461 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ยางฮ่อ ระหว่าง กม.0+300 - กม.2+850 (เป็นช่วง ๆ) 17/01/2562 คค 06014(พ.1)/ 35 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
462 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ระหว่าง กม.6+700 - กม.7+600 17/01/2562 คค 06014(พ.1)/ 34 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
463 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ในทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน สวนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.16+625 - กม.17+525 07/01/2562 คค 06014(พ.1)/ 33 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
464 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ยางฮ่อ ระหว่าง กม.0+300 - กม.2+850 (เป็นช่วง ๆ) 07/01/2562 - แขวงทางหลวงแพร่
465 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ระหว่าง กม.6+700 - กม.7+600 07/01/2562 - แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 451 ถึง 465 จาก 469 รายการ