f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างเหมางานปรับระดับผิวแอสฟัสท์ จำนวน 2 รายการ 11/07/2565 531/65/286 แขวงทางหลวงแพร่
92 จ้างเหมางานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิด HIGH MAST 25.00 M. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 08/07/2565 531/65/284 แขวงทางหลวงแพร่
93 จ้างเหมาปรับระดับผิวแอสฟัลท์ ปริมาณงาน 1,841 SQ.M. 07/07/2565 531/65/281 แขวงทางหลวงแพร่
94 จ้างเหมางานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิด HIGH MAST 25.00 M. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 07/07/2565 531/65/281 แขวงทางหลวงแพร่
95 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 05/07/2565 531/35/65/277 แขวงทางหลวงแพร่
96 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 รายการ 22/06/2565 531/65/260 แขวงทางหลวงแพร่
97 จ้างเหมาก่อสร้าง Barrier Curb and Gutter 0.50 M. จำนวน 1 รายการ 21/06/2565 531/65/257 แขวงทางหลวงแพร่
98 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 31/05/2565 531/35/65/241 แขวงทางหลวงแพร่
99 จ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 รายการ 23/05/2565 531/65/238 แขวงทางหลวงแพร่
100 จ้างเหมาปรับระดับผิวแอสฟัสท์ จำนวน 1 รายการ 12/05/2565 531/65/232 แขวงทางหลวงแพร่
101 จ้างเหมาก่อสร้าง Barrier Curb and Gutter 0.50 M จำนวน 1 รายการ 02/05/2565 531/65/230 แขวงทางหลวงแพร่
102 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 02/05/2565 531/35/65/229 แขวงทางหลวงแพร่
103 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 02/05/2565 531/35/65/229 แขวงทางหลวงแพร่
104 จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลง จำนวน 1 รายการ 26/04/2565 531/65/222 แขวงทางหลวงแพร่
105 จ้างดันท่อลอดถนนเพื่อร้อยท่อสายเมนไฟฟ้าแสงสว่างถนน HDPE-1-0 63 mm. จำนวน 1 รายการ 11/04/2565 531/65/218 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 91 ถึง 105 จาก 469 รายการ