f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปึ้ง ระหว่าง กม.4+800 - กม.16+950 (เป็นช่วง ๆ) 06/12/2562 06/12/2562 คค 06014(พ.1)/ 2 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
2 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.7+675 - กม.8+775 RT. 25/07/2562 24/07/2562 คค 06014(พ.1)/ 45 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
3 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 45 ต้น เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 (DWG.NO.EE-105) ในทางหลวงหมายเลข 1125 ตอน นาปลากั้ง - วังชิ้น ระหว่าง กม.8+000 - กม.9+540 14/03/2562 13/03/2562 คค 06014(พ.1)/ 38 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
4 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน สวนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.11+500 - กม.18+000 (เป็นช่วง ๆ) 22/02/2562 21/02/2562 คค 06014(พ.1)/ 37 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
5 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ยางฮ่อ ระหว่าง กม.0+300 - กม.2+850 (เป็นช่วง ๆ) 17/01/2562 17/01/2562 คค 06014(พ.1)/ 35 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
6 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ระหว่าง กม.6+700 - กม.7+600 17/01/2562 17/01/2562 คค 06014(พ.1)/ 34 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
7 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ในทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน สวนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.16+625 - กม.17+525 08/01/2562 07/01/2562 คค 06014(พ.1)/ 33 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
8 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ยางฮ่อ ระหว่าง กม.0+300 - กม.2+850 (เป็นช่วง ๆ) 14/01/2562 07/01/2562 - แขวงทางหลวงแพร่
9 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ระหว่าง กม.6+700 - กม.7+600 14/01/2562 07/01/2562 - แขวงทางหลวงแพร่
10 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง - แก่งเสือเต้น ระหว่าง กม.6+800 - กม.8+000 19/12/2561 19/12/2561 คค 06014(พ.1)/ 32 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
11 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.32+000 - กม.33+700 03/12/2561 03/12/2561 คค 06014(พ.1)/ 31 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
12 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ระหว่าง กม.6+925 - กม.9+375 03/12/2561 03/12/2561 คค 06014(พ.1)/ 30 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
13 งานแก้ไขและป้องกันและน้ำท่วมทาง ในทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน สวนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.16+625 - กม.17+525 03/12/2561 03/12/2561 - แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 รายการ