f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่ งานปรับปรุงจุดเสี่ยง จุดอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 1022 ตอน แยกสนามบิน - แยกนาจักร ระหว่าง กม.6+065 - กม.19+600 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลนาจักร และตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 25/07/2566 พร 6/2566 แขวงทางหลวงแพร่
2 โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ในทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน สวนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.10+000 - กม.17+500 (เป็นช่วง ๆ) 18/05/2566 คค 06014(พ.1)/ 30 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
3 โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.354+100 - กม.369+000 (เป็นช่วง ๆ) 02/05/2566 คค 06014(พ.1)/ 31 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
4 กิจกรรมบูรณะทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.2+310 - กม.5+550 ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 13/03/2566 พร 4/2566 แขวงทางหลวงแพร่
5 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมด้านการเกษตร การค้า การลงทุน ภายในจังหวัดแพร่ บนทางหลวงหมายเลข 1216 ตอน ห้วยแก๊ต - ขุนสถาน ระหว่าง กม.0+000 - กม.18+000 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 23/02/2566 พร 1/2566 แขวงทางหลวงแพร่
6 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ระหว่าง กม.2+500 - กม.3+500 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 22/02/2566 พร 3/2566 แขวงทางหลวงแพร่
7 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ระหว่าง กม.2+500 - กม.3+500 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 14/02/2566 พร 2/2566 แขวงทางหลวงแพร่
8 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมด้านการเกษตร การค้า การลงทุน ภายในจังหวัดแพร่ ทางหลวงหมายเลข 1216 ตอน ห้วยแก๊ต - ขุนสถาน ระหว่าง กม.0+000 - กม.18+000 (เป็นช่วง ๆ) 07/02/2566 พร 1/2566 แขวงทางหลวงแพร่
9 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 1134 ตอน โจโก้ - บ้านเวียง ระหว่าง กม.7+500 - กม.9+735 01/12/2565 คค 06014(พ.1)/ 21 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
10 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.267+680 - กม.269+352 (RT.) 01/12/2565 คค 06014(พ.1)/ 25 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
11 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ระหว่าง กม.8+405 - กม.10+135 28/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 26 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
12 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.0+475 - กม.2+310 (RT.) 28/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 23 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
13 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.273+225 - กม.274+433 (RT.) 28/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 24 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
14 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.10+000 - กม.30+000 03/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 13 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
15 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่จำนวน114ต้นและชนิดกิ่งเดี่ยวจำนวน19ต้นเสาสูง9.00ม.ดวงโคมขนาด250W.HPS.พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและดำเนินการเชื่อมต่อระบบจนสามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ในทางหลวงหมายเลข11ตอนหนองน้ำเขียว-ปางเคาะตอน1ระหว่างกม.360+035-กม.366+565(เป็นช่วงๆ 01/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 12 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 99 รายการ