f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ ตอน 1 ระหว่าง กม.415+500 - กม.419+500 23/03/2563 คค 06014(พ.1)/21/2563 แขวงทางหลวงแพร่
77 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ ตอน 2 ระหว่าง กม.385+300 - กม.389+000 17/03/2563 คค 06014(พ.1)/ 18 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
78 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 1134 ตอน โจโก้ - บ้านเวียง ระหว่าง กม.4+300 - กม.7+450 16/03/2563 คค 06014(พ.1)/ 15 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
79 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1125 ตอน นาปลากั้ง - วังชิ้น ระหว่าง กม.6+770 - กม.31+400 (เป็นช่วงๆ) 16/03/2563 คค 06014(พ.1)/ 16 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
80 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 1134 ตอน โจ้โก้ - บ้านเวียง ระหว่าง กม.4+300 - กม.7+450 16/03/2563 - แขวงทางหลวงแพร่
81 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1343 ตอน บุญเริง - ต้นหนุน ระหว่าง กม.5+780 - กม.10+600 (เป็นช่วงๆ) 16/03/2563 คค 06014(พ.1)/ 14 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
82 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ตอน 1 ระหว่าง กม.33+000 - กม.35+900 16/03/2563 คค 06014(พ.1)/ 13 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
83 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ตอน 2 ระหว่าง กม.12+500 - กม.16+800 13/03/2563 คค 06014(พ.1)/10/2563 แขวงทางหลวงแพร่
84 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน สอง - แม่เต้น ระหว่าง กม.19+275 - กม.24+050 (เป็นช่วง ๆ) 13/03/2563 คค 06014(พ.1)/11/2563 แขวงทางหลวงแพร่
85 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1134 ตอน โจโก้ - บ้านเวียง ระหว่าง กม.1+000 - กม.2+250 13/03/2563 คค 06014(พ.1)/12/2563 แขวงทางหลวงแพร่
86 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.34+000 - กม.35+625 13/03/2563 คค 06014(พ.1)/ 9 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
87 โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปึ้ง ระหว่าง กม.4+800 - กม.16+950 (เป็นช่วง ๆ) 06/12/2562 คค 06014(พ.1)/ 2 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
88 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.7+675 - กม.8+775 RT. 24/07/2562 คค 06014(พ.1)/ 45 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
89 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 45 ต้น เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 (DWG.NO.EE-105) ในทางหลวงหมายเลข 1125 ตอน นาปลากั้ง - วังชิ้น ระหว่าง กม.8+000 - กม.9+540 13/03/2562 คค 06014(พ.1)/ 38 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
90 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน สวนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.11+500 - กม.18+000 (เป็นช่วง ๆ) 21/02/2562 คค 06014(พ.1)/ 37 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 76 ถึง 90 จาก 99 รายการ