f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (งบ 1 ล้าน) 24/02/2564 531/60/64/191 แขวงทางหลวงแพร่
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 24/02/2564 531/60/64/193 แขวงทางหลวงแพร่
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/02/2564 531/60/64/187 แขวงทางหลวงแพร่
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/02/2564 531/60/64/188 แขวงทางหลวงแพร่
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 23/02/2564 531/60/64/189 แขวงทางหลวงแพร่
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 24/02/2564 531/45/64/190 แขวงทางหลวงแพร่
7 จ้างเหมางานติดตั้งมุ้งลวดพร้อมอุปกรณ์ (งบบ้านพัก) จำนวน 7 รายการ 22/02/2564 531/64/186 แขวงทางหลวงแพร่
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 22/02/2564 531/60/64/185 แขวงทางหลวงแพร่
9 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 19/02/2564 531/60/64/184 แขวงทางหลวงแพร่
10 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 18/02/2564 531/60/64/183 แขวงทางหลวงแพร่
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 18/02/2564 531/60/64/182 แขวงทางหลวงแพร่
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 18/02/2564 531/60/64/181 แขวงทางหลวงแพร่
13 จ้างเหมาปรับระดับผิวจราจร จำนวน 2 รายการ 17/02/2564 531/64/179 แขวงทางหลวงแพร่
14 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 17/02/2564 531/60/64/178 แขวงทางหลวงแพร่
15 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 17/02/2564 531/60/64/180 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 738 รายการ