f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการเปลี่ยนและติดตั้งโคมไฟไฮเพรสเซอร์ ขนาด 250 W. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 โคม (งานบูรณะทรัพย์สิน) 20/02/2563 13/02/2563 531/63/166 แขวงทางหลวงแพร่
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 20/02/2563 12/02/2563 531/60/63/163 แขวงทางหลวงแพร่
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/02/2563 12/02/2563 531/60/63/162 แขวงทางหลวงแพร่
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 19/02/2563 12/02/2563 531/60/63/161 แขวงทางหลวงแพร่
5 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 19/02/2563 12/02/2563 531/60/63/164 แขวงทางหลวงแพร่
6 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 18/02/2563 05/02/2563 531/70/63/151 แขวงทางหลวงแพร่
7 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 14/02/2563 11/02/2563 531/60/63/159 แขวงทางหลวงแพร่
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 13/02/2563 11/02/2563 531/60/63/155 แขวงทางหลวงแพร่
9 จ้างเหมาทำการเปลี่ยนและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว (งานบูรณะทรัพย์สิน) 13/02/2563 11/02/2563 531/63/154 แขวงทางหลวงแพร่
10 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 13/02/2563 11/02/2563 531/60/63/156 แขวงทางหลวงแพร่
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 13/02/2563 11/02/2563 531/60/63/157 แขวงทางหลวงแพร่
12 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 13/02/2563 12/02/2563 531/35/63/160 แขวงทางหลวงแพร่
13 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อพลิง จำนวน 1 รายการ 13/02/2563 12/02/2563 531/35/63/160 แขวงทางหลวงแพร่
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 12/02/2563 05/02/2563 531/45/63/152 แขวงทางหลวงแพร่
15 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 12/02/2563 05/02/2563 531/70/63/151 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 181 รายการ