f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/07/2563 531/60/63/403 แขวงทางหลวงแพร่
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 21/07/2563 531/60/63/404 แขวงทางหลวงแพร่
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 22/07/2563 531/45/63/406 แขวงทางหลวงแพร่
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 22/07/2563 531/60/63/407 แขวงทางหลวงแพร่
5 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 22/07/2563 531/60/63/408 แขวงทางหลวงแพร่
6 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 21/07/2563 531/70/63/397 แขวงทางหลวงแพร่
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 21/07/2563 531/60/63/398 แขวงทางหลวงแพร่
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 21/07/2563 531/60/63/399 แขวงทางหลวงแพร่
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 21/07/2563 531/60/63/402 แขวงทางหลวงแพร่
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/07/2563 พ1/63/442 แขวงทางหลวงแพร่
11 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 20/07/2563 531/60/63/391 แขวงทางหลวงแพร่
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 21/07/2563 531/60/63/392 แขวงทางหลวงแพร่
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/07/2563 531/60/63/395 แขวงทางหลวงแพร่
14 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 21/07/2563 531/70/63/396 แขวงทางหลวงแพร่
15 จ้างเหมาวางระบบท่อน้ำประปา จำนวน 1 งาน 10/07/2563 531/63/371 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 427 รายการ