f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-203 ในทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ตอน 5 ระหว่าง กม.6+000 - กม.13+890 03/12/2563 531/64/37 แขวงทางหลวงแพร่
2 งานติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS.203 ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ตีบ ตอน 2 ระหว่าง กม.29+300 - กม.40+554 03/12/2563 531/64/38 แขวงทางหลวงแพร่
3 งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร (ป้ายเตือนแนวทาง) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-603 ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปึ้ง ตอน 3 ระหว่าง กม.12+167 - กม.16+516 03/12/2563 531/64/36 แขวงทางหลวงแพร่
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) จำนวน 2 รายการ 26/11/2563 531/60/64/80 แขวงทางหลวงแพร่
5 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 24/11/2563 531/60/64/71 แขวงทางหลวงแพร่
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) จำนวน 8 รายการ 26/11/2563 531/60/64/79 แขวงทางหลวงแพร่
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) จำนวน 2 รายการ 26/11/2563 531/60/64/78 แขวงทางหลวงแพร่
8 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 24/11/2563 531/60/64/70 แขวงทางหลวงแพร่
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) จำนวน 3 รายการ 26/11/2563 531/60/64/77 แขวงทางหลวงแพร่
10 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 23/11/2563 531/60/64/68 แขวงทางหลวงแพร่
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) จำนวน 1 รายการ 26/11/2563 531/60/64/76 แขวงทางหลวงแพร่
12 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 23/11/2563 531/60/64/67 แขวงทางหลวงแพร่
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) จำนวน 1 รายการ 26/11/2563 531/60/64/75 แขวงทางหลวงแพร่
14 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 26/11/2563 531/60/64/74 แขวงทางหลวงแพร่
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/11/2563 531/60/64/65 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 609 รายการ