f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 20/09/2566 531/45/66/364 แขวงทางหลวงแพร่
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/09/2566 531/60/66/363 แขวงทางหลวงแพร่
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 15/09/2566 531/45/66/361 แขวงทางหลวงแพร่
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/09/2566 531/60/66/362 แขวงทางหลวงแพร่
5 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,600 ลิตร 12/09/2566 531/35/66/360 แขวงทางหลวงแพร่
6 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร 11/09/2566 531/35/66/359 แขวงทางหลวงแพร่
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 06/09/2566 531/45/66/358 แขวงทางหลวงแพร่
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/08/2566 531/60/66/356 แขวงทางหลวงแพร่
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 28/08/2566 531/60/66/354 แขวงทางหลวงแพร่
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 25/08/2566 531/60/66/352 แขวงทางหลวงแพร่
11 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 29/08/2566 531/35/66/355 แขวงทางหลวงแพร่
12 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 28/08/2566 531/35/66/353 แขวงทางหลวงแพร่
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/08/2566 531/60/66/351 แขวงทางหลวงแพร่
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 23/08/2566 531/45/66/350 แขวงทางหลวงแพร่
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 22/08/2566 531/45/66/349 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,691 รายการ