f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร จำนวน 1 ชุด 05/05/2564 531/64/304 แขวงทางหลวงแพร่
2 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 06/05/2564 531/60/64/306 แขวงทางหลวงแพร่
3 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 05/05/2564 531/60/64/303 แขวงทางหลวงแพร่
4 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 05/05/2564 531/35/64/300 แขวงทางหลวงแพร่
5 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 05/05/2564 531/60/64/302 แขวงทางหลวงแพร่
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 03/05/2564 531/45/64/298 แขวงทางหลวงแพร่
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 30/04/2564 531/40/64/296 แขวงทางหลวงแพร่
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/04/2564 531/60/64/294 แขวงทางหลวงแพร่
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 29/04/2564 531/60/64/292 แขวงทางหลวงแพร่
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 28/04/2564 531/60/64/291 แขวงทางหลวงแพร่
11 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ 27/04/2564 531/70/64/289 แขวงทางหลวงแพร่
12 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 27/04/2564 531/60/64/288 แขวงทางหลวงแพร่
13 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ 27/04/2564 531/70/64/287 แขวงทางหลวงแพร่
14 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 26/04/2564 531/60/64/286 แขวงทางหลวงแพร่
15 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 26/04/2564 531/60/64/285 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 826 รายการ