f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 17/01/2565 531/45/65/131 แขวงทางหลวงแพร่
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 14/01/2565 531/45/65/130 แขวงทางหลวงแพร่
3 จ้างทำป้ายไวนิล (ประชาชนมีส่วนร่วม) 13/01/2565 531/65/129 แขวงทางหลวงแพร่
4 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 13/01/2565 531/60/65/126 แขวงทางหลวงแพร่
5 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 13/01/2565 531/60/65/128 แขวงทางหลวงแพร่
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 13/01/2565 531/45/65/127 แขวงทางหลวงแพร่
7 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 11/01/2565 531/70/65/124 แขวงทางหลวงแพร่
8 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ 11/01/2565 531/60/65/125 แขวงทางหลวงแพร่
9 โครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดแพร่ กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1134 ตอน โจโก้ - บ้านเวียง ระหว่าง กม.0+000 - กม.9+735 (เป็นช่วง ๆ) 14/01/2565 - แขวงทางหลวงแพร่
10 โครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดแพร่ กิจกรรมติดตั้งป้ายจราจรประเภทแขวนสูง (Overhang Sign) ในทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง - แก่งเสือเต้น บริเวณ กม.6+800 LT. 14/01/2565 - แขวงทางหลวงแพร่
11 โครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดแพร่ กิจกรรมติดตั้งป้ายจราจรประเภทแขวนสูง (Overhang Sign) ในทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน สอง - แม่เต้น บริเวณ กม.0+300 RT. 14/01/2565 - แขวงทางหลวงแพร่
12 โครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดแพร่ กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1101 ตอน ทุ่งโฮ้ง - ป่าแดง ระหว่าง กม.0+000 - กม.9+789 (เป็นช่วง ๆ) 14/01/2565 - แขวงทางหลวงแพร่
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 07/01/2565 531/60/65/120 แขวงทางหลวงแพร่
14 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 10/01/2565 531/60/65/123 แขวงทางหลวงแพร่
15 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร 10/01/2565 531/35/65/121 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,125 รายการ