f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1756 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/11/2562 531/60/63/47 แขวงทางหลวงแพร่
1757 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 14/11/2562 531/60/63/45 แขวงทางหลวงแพร่
1758 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 14/11/2562 531/60/63/44 แขวงทางหลวงแพร่
1759 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 12/11/2562 531/70/63/43 แขวงทางหลวงแพร่
1760 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 12/11/2562 531/60/63/42 แขวงทางหลวงแพร่
1761 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/11/2562 531/60/63/41 แขวงทางหลวงแพร่
1762 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 11/11/2562 531/60/63/40 แขวงทางหลวงแพร่
1763 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 11/11/2562 531/60/63/38 แขวงทางหลวงแพร่
1764 ซื้อใบมีดตัดหญ้า 18/11/2562 531/30/63/2 แขวงทางหลวงแพร่
1765 ซื้ออะไหล่ 18/11/2562 531/30/63/3 แขวงทางหลวงแพร่
1766 ซื้อแบตเตอรี่ 18/11/2562 531/30/63/1 แขวงทางหลวงแพร่
1767 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 07/11/2562 531/60/63/36 แขวงทางหลวงแพร่
1768 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 07/11/2562 531/60/63/34 แขวงทางหลวงแพร่
1769 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 07/11/2562 531/60/63/33 แขวงทางหลวงแพร่
1770 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 06/11/2562 531/45/63/32 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 1,756 ถึง 1,770 จาก 1,823 รายการ