f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 17/07/2563 531/60/63/387 แขวงทางหลวงแพร่
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 15/07/2563 531/60/63/384 แขวงทางหลวงแพร่
3 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหม้อแปลง ขนาด 250 KVA จำนวน 1 งาน 23/06/2563 531/63/352 แขวงทางหลวงแพร่
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 29/05/2563 531/40/63/320 แขวงทางหลวงแพร่
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบ1ล้าน) จำนวน 10 รายการ 14/05/2563 531/60/63/289 แขวงทางหลวงแพร่
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบ1ล้าน) จำนวน 10 รายการ 14/05/2563 531/60/63/289 แขวงทางหลวงแพร่
7 จ้างเหมาทาสี Concrete Barrier 27/04/2563 531/63/253 แขวงทางหลวงแพร่
8 งานติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่- แยกแม่แขม ตอน 1 ระหว่าง กม.2+612 - กม.2+613 08/04/2563 คค 06014(พ.1)/36/2563 แขวงทางหลวงแพร่
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/03/2563 531/60/63/207 แขวงทางหลวงแพร่
10 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 23/03/2563 531/60/63/201 แขวงทางหลวงแพร่
11 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 23/03/2563 531/60/63/201 แขวงทางหลวงแพร่
12 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 23/03/2563 531/60/63/201 แขวงทางหลวงแพร่
13 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 23/03/2563 531/60/63/201 แขวงทางหลวงแพร่
14 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 23/03/2563 531/60/63/201 แขวงทางหลวงแพร่
15 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 1134 ตอน โจ้โก้ - บ้านเวียง ระหว่าง กม.4+300 - กม.7+450 16/03/2563 - แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 23 รายการ