f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 17/02/2563 05/02/2563 531/70/63/151 แขวงทางหลวงแพร่
2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อพลิง จำนวน 1 รายการ 13/02/2563 12/02/2563 531/35/63/160 แขวงทางหลวงแพร่
3 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 11 รายการ 27/01/2563 17/01/2563 531/60/63/126 แขวงทางหลวงแพร่
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 27/01/2563 17/01/2563 531/60/63/128 แขวงทางหลวงแพร่
5 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2563 10/01/2563 พ1/63/157 แขวงทางหลวงแพร่
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 05/01/2563 24/12/2562 531/45/63/114 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ