f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 30/03/2566 531/85/66/241 แขวงทางหลวงแพร่
2 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 21/02/2566 531/60/66/181 แขวงทางหลวงแพร่
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/12/2565 531/60/66/100 แขวงทางหลวงแพร่
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/12/2565 531/60/66/100 แขวงทางหลวงแพร่
5 จ้างเหมางานปรับระดับผิวแอสฟัลท์ 08/12/2565 531/66/87 แขวงทางหลวงแพร่
6 จ้างปรับปรุงห้องน้ำบริการประชาชนหน่วยบริการตำรวจทางหลวง ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (ห้องน้ำคนพิการ) จำนวน 1 แห่ง 02/11/2565 531/66/33 แขวงทางหลวงแพร่
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/10/2565 531/60/66/08 แขวงทางหลวงแพร่
8 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเตือนทางโค้งและหลักนำทาง (งานบูรณะทรัพย์สิน) จำนวน 2 รายการ 20/09/2565 531/65/350 แขวงทางหลวงแพร่
9 จ้างเหมางานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิด HIGH MAST 25.00 M. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 08/07/2565 531/65/284 แขวงทางหลวงแพร่
10 จ้างเหมางานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิด HIGH MAST 25.00 M. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 07/07/2565 531/65/281 แขวงทางหลวงแพร่
11 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 02/05/2565 531/35/65/229 แขวงทางหลวงแพร่
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 10/02/2565 531/60/65/168 แขวงทางหลวงแพร่
13 งานฟื้นฟูทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1022 ตอน แยกนาจักร - น้ำกาย ระหว่าง กม.19+200 - กม.19+400 และกม.20+125 - กม.20+400 24/02/2565 คค 06014(พ.1)/ 3 /2565 แขวงทางหลวงแพร่
14 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 14/12/2564 531/60/65/90 แขวงทางหลวงแพร่
15 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 14/06/2564 531/70/64/369 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 53 รายการ