f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 531/60/63/180 09/03/2563 531/60/63/180 แขวงทางหลวงแพร่
47 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิด HIGH MAST 25.00 M. (HIGH MAST WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 400 WATTS) จำนวน 5 ต้น และชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. จำนวน 50 ต้น ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกบ้านฝ้าย - ร้องกวาง ระหว่าง กม.269+165 - กม.274+539 (เป็นช่วง ๆ) 21/02/2563 คค 06014(พ.1)/ 3 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
48 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 05/02/2563 531/70/63/151 แขวงทางหลวงแพร่
49 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อพลิง จำนวน 1 รายการ 12/02/2563 531/35/63/160 แขวงทางหลวงแพร่
50 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 11 รายการ 17/01/2563 531/60/63/126 แขวงทางหลวงแพร่
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 17/01/2563 531/60/63/128 แขวงทางหลวงแพร่
52 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2563 พ1/63/157 แขวงทางหลวงแพร่
53 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 24/12/2562 531/45/63/114 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 46 ถึง 53 จาก 53 รายการ