f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน สอง - แม่เต้น ระหว่าง กม.9+800 - กม.15+440 (เป็นช่วง ๆ) 21/01/2565 - แขวงทางหลวงแพร่
2 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1125 ตอน นาปลากั้ง - วังชิ้น ระหว่าง กม.20+600 - กม.23+000 21/01/2565 - แขวงทางหลวงแพร่
3 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง - แก่งเสือเต้น ที่ กม.24+673 21/01/2565 - แขวงทางหลวงแพร่
4 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.5+550 - กม.7+617 RT. 24/01/2565 - แขวงทางหลวงแพร่
5 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.363+710 - กม.369+650 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/01/2565 - แขวงทางหลวงแพร่
6 งานฟื้นฟูทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1022 ตอน แยกนาจักร - น้ำกาย ระหว่าง กม.19+200 - กม.19+400 และกม.20+125 - กม.20+400 14/01/2565 คค 06014(พ.1)/ 3 /2565 แขวงทางหลวงแพร่
7 งานก่อสร้างที่พักริมทาง ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ กม.412+250 LT. 13/01/2565 คค 06014(พ.1)/ 2 /2565 แขวงทางหลวงแพร่
8 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.351+900 - กม.359+200 LT. (เป็นช่วง ๆ) 28/04/2564 คค 06014(พ.1)/ 43 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
9 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ระหว่าง กม.227+118 - กม.228+300 30/03/2564 คค 06014(พ.1)/ 41 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
10 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ปางกุ่ม - วังชิ้น ระหว่าง กม.46+850 - กม.49+800 30/03/2564 คค 06014(พ.1)/ 42 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
11 โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+418 (เป็นช่วง ๆ) 08/03/2564 พร 3/2564 แขวงทางหลวงแพร่
12 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ระหว่าง กม.262+000 - กม.262+700 22/01/2564 คค 06014(พ.1)/ 40 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
13 งานติดตั้งป้ายจราจรประเภทแขวนสูง (Overhead Sign and Overhang Sign) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 ที่ DWG.NO.RS-401 , RS-403 , RS-405 ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ระหว่าง กม.237+955 - กม.241+350 (เป็นช่วง ๆ) 07/12/2563 คค 06014(พ.1)/ 38 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
14 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกบ้านฝ้าย - ร้องกวาง ระหว่าง กม.262+000 - กม.262+700 21/12/2563 คค 06014(พ.1)/ 39 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
15 งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกบ้านฝ้าย ตอน 4 ระหว่าง กม.247+863 - กม.247+864 01/12/2563 คค 06014(พ.1)/ 36 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 120 รายการ