f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 103 ตอน แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.17+425 - กม.18+050 (LT.) 14/05/2567 คค 06014(พ.1)/ 27 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
2 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1343 ตอน บุญเริง - ต้นหนุน ระหว่าง กม.7+000 - กม.8+100 24/04/2567 คค 06014(พ.1)/ 26 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
3 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 (DWG.NO.EE-105) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ตอน 2 ระหว่าง กม.230+205 - กม.235+550 (เป็นช่วง ๆ) 18/04/2567 คค 06014(พ.1)/ 23 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
4 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (แบบบาง) ทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง - แก่งเสือเต้น ระหว่าง กม.19+930 - กม.26+475 23/04/2567 คค 06014(พ.1)/ 25 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
5 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1342 ตอน ห้วยขึม - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.13+600 - กม.18+725 22/04/2567 คค 06014(พ.1)/ 24 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
6 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1101 ตอน ทุ่งโฮ้ง - ป่าแดง ระหว่าง กม.6+010 - กม.9+789 19/04/2567 คค 06014(พ.1)/ 22 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
7 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง - แก่งเสือเต้น ตอน 2 ระหว่าง กม.8+000 - กม.11+500 (เป็นช่วงๆ) 19/04/2567 คค 06014(พ.1)/ 23 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
8 งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร (ป้ายเตือนแนวทาง) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-101 ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ตอน 4 ระหว่าง กม.351+740 - กม.370+063 (เป็นช่วง ๆ) 09/04/2567 คค 06014(พ.1)/ 5 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
9 งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร (ป้ายเตือนแนวทาง) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-101 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ตอน 2 ระหว่าง กม.251+107 - กม.264+000 (เป็นช่วง ๆ) 05/04/2567 คค 06014(พ.1)/ 9 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
10 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 1379 ตอน ทางเข้าสถานีรถไฟเด่นชัย ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+505 (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 1419 ตอน ทางเข้าเด่นชัย ระหว่าง กม.2+500 - กม.5+200 (เป็นช่วง ๆ) 04/04/2567 คค 06014(พ.1)/ 4 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
11 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แม่สิน - ปางเคาะ ระหว่าง กม.193+000 - กม.201+850 11/04/2567 คค 06014(พ.1)/ 24 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
12 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.266+400 - กม.298+600 (เป็นช่วง ๆ) 10/04/2567 คค 06014(พ.1)/ 19 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
13 งานติดตั้งราวกันอันตราย (Guardrail) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ตอน 5 ระหว่าง กม367+500 - กม.368+800 (เป็นช่วงๆ) 29/03/2567 คค 06014(พ.1)/ 6 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
14 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง900ม. ดวงโคมขนาด250W.HPS.พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆแล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง2015(DWG.NO.EE-105) ทางหลวงหมายเลข101 ตอน แยกปากจั๊วะ-แยกเจริญราษฎร์ ตอน2 ระหว่างกม.230+205-กม.235+550(เป็นช่วงๆ) 29/03/2567 คค 06014(พ.1)/ 12 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
15 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ ระหว่าง กม.385+700 - กม.417+600 (เป็นช่วงๆ) 29/03/2567 คค 06014(พ.1)/ 17 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 200 รายการ