f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมหลักการปรับปรุงระบบ Logistic เพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงุทน งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมด้านการเกษตร การค้า การลงทุน ภายในจังหวัดแพร่ บนทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง - แก่งเสือเต้น ระหว่าง กม. 18+100 - กม. 19+900 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 03/08/2566 พร 5/2566 แขวงทางหลวงแพร่
2 กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่ งานปรับปรุงจุดเสี่ยง จุดอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 1022 ตอน แยกสนามบิน - แยกนาจักร ระหว่าง กม.6+065 - กม.19+600 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลนาจักร และตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 04/08/2566 พร 6/2566 แขวงทางหลวงแพร่
3 โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ในทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน สวนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.10+000 - กม.17+500 (เป็นช่วง ๆ) 24/05/2566 คค 06014(พ.1)/ 30 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
4 โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.354+100 - กม.369+000 (เป็นช่วง ๆ) 10/05/2566 คค 06014(พ.1)/ 31 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
5 กิจกรรมบูรณะทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.2+310 - กม.5+550 ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 17/03/2566 พร 4/2566 แขวงทางหลวงแพร่
6 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ กม.8+030 และกม.4+345 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 13/03/2566 พร 2/2566 แขวงทางหลวงแพร่
7 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมด้านการเกษตร การค้า การลงทุน ภายในจังหวัดแพร่ บนทางหลวงหมายเลข 1216 ตอน ห้วยแก๊ต - ขุนสถาน ระหว่าง กม.0+000 - กม.18+000 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 01/03/2566 พร 1/2566 แขวงทางหลวงแพร่
8 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ระหว่าง กม.2+500 - กม.3+500 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 28/02/2566 พร 3/2566 แขวงทางหลวงแพร่
9 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ที่ กม.4+345 และกม.8+030 21/02/2566 พร 3/2566 แขวงทางหลวงแพร่
10 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ระหว่าง กม.2+500 - กม.3+500 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 20/02/2566 พร 2/2566 แขวงทางหลวงแพร่
11 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมด้านการเกษตร การค้า การลงทุน ภายในจังหวัดแพร่ ทางหลวงหมายเลข 1216 ตอน ห้วยแก๊ต - ขุนสถาน ระหว่าง กม.0+000 - กม.18+000 (เป็นช่วง ๆ) 14/02/2566 พร 1/2566 แขวงทางหลวงแพร่
12 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ระหว่าง กม.230+000 - กม.238+000 27/12/2565 คค 06014(พ.1)/ 29 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
13 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 1134 ตอน โจโก้ - บ้านเวียง ระหว่าง กม.7+500 - กม.9+735 09/12/2565 คค 06014(พ.1)/ 21 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
14 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.267+680 - กม.269+352 (RT.) 09/12/2565 คค 06014(พ.1)/ 25 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
15 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ระหว่าง กม.8+405 - กม.10+135 02/12/2565 คค 06014(พ.1)/ 26 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 173 รายการ