f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 งานผลิตและติดตั้งราวกันอันตราย (Guardrail) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-603,RS-606 (Class II Type I ความหนา 2.50 มม.) ในทางหลวงหมายเลข 1216 ตอน ห้วยแก๊ต - ขุนสถาน ระหว่าง กม.10+776 - กม.11+440 17/03/2563 คค 06014(พ.1)/ 8 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
137 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวเสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS.พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 (DWG.NO.EE-105) ในทางหลวงหมายเลข - 1154 ตอน สอง - แก่งเสือเต้น ระหว่าง กม.0+888 - กม.2+875 (เป็นช่วงๆ) 17/03/2563 คค 06014(พ.1)/ 7 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
138 งานตีเส้นจราจร ตามแบบมมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 ที่ (DWG.NO.RS-201,RS-202,RS-203) ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ตอน 1 ระหว่าง กม.1+000 - กม.10+100 (เป็นช่วงๆ) 17/03/2563 คค 06014(พ.1)/ 5 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
139 งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร(ป้ายเตือนแนวทาง)ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-101 ในทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน สอง - แม่เต้น ระหว่าง กม.15+000 - กม.34+592 (เป็นช่วงๆ) 17/03/2563 คค 06014(พ.1)/ 6 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
140 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ ตอน 2 ระหว่าง กม.385+300 - กม.389+000 23/03/2563 คค 06014(พ.1)/ 18 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
141 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 1134 ตอน โจโก้ - บ้านเวียง ระหว่าง กม.4+300 - กม.7+450 20/03/2563 คค 06014(พ.1)/ 15 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
142 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1125 ตอน นาปลากั้ง - วังชิ้น ระหว่าง กม.6+770 - กม.31+400 (เป็นช่วงๆ) 20/03/2563 คค 06014(พ.1)/ 16 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
143 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1343 ตอน บุญเริง - ต้นหนุน ระหว่าง กม.5+780 - กม.10+600 (เป็นช่วงๆ) 20/03/2563 คค 06014(พ.1)/ 14 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
144 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ตอน 1 ระหว่าง กม.33+000 - กม.35+900 20/03/2563 คค 06014(พ.1)/ 13 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
145 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ตอน 2 ระหว่าง กม.12+500 - กม.16+800 19/03/2563 คค 06014(พ.1)/10/2563 แขวงทางหลวงแพร่
146 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน สอง - แม่เต้น ระหว่าง กม.19+275 - กม.24+050 (เป็นช่วง ๆ) 19/03/2563 คค 06014(พ.1)/11/2563 แขวงทางหลวงแพร่
147 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1134 ตอน โจโก้ - บ้านเวียง ระหว่าง กม.1+000 - กม.2+250 19/03/2563 คค 06014(พ.1)/12/2563 แขวงทางหลวงแพร่
148 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.34+000 - กม.35+625 19/03/2563 คค 06014(พ.1)/ 9 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
149 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด HIGH MAST 25.00 M. (HIGH MAST WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 400 WATTS) จำนวน 5 ต้น และชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. จำนวน 50 ต้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและดำเนินการเชื่อมต่อระบบจนสามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 (DWG.NO.EE-105 , DWG.NO.EE-107 , DWG.NO.EE-108) ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกบ้านฝ้าย - ร้องกวาง ระหว่าง กม.269+165 - กม.274+539 (เป็นช่วง ๆ) 09/03/2563 คค 06014(พ.1)/ 4 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
150 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิด HIGH MAST 25.00 M. (HIGH MAST WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 400 WATTS) จำนวน 5 ต้น และชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. จำนวน 50 ต้น ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกบ้านฝ้าย - ร้องกวาง ระหว่าง กม.269+165 - กม.274+539 (เป็นช่วง ๆ) 21/02/2563 คค 06014(พ.1)/ 3 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 136 ถึง 150 จาก 173 รายการ