f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
151 โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปึ้ง ระหว่าง กม.4+800 - กม.16+950 (เป็นช่วง ๆ) 13/12/2562 คค 06014(พ.1)/ 2 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
152 โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในทางหลวงหมายเลข 1342 ตอน ห้วยขึม - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.16+000 - กม.17+000 (เป็นช่วง ๆ) 06/12/2562 คค 06014(พ.1)/ 1 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
153 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า - สวนปา ระหว่าง กม.263+800 - กม.264+600 RT. 06/09/2562 คค 06014(พ.1)/ 47 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
154 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง - แก่งเสือเต้น ระหว่าง กม.14+415 - กม.15+775 21/08/2562 คค 06014(พ.1)/ 46 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
155 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1405 ตอน ทางเลี่ยงสนามบินแพร่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+650 24/07/2562 คค 06014(พ.1)/ 43 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
156 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1134 ตอน โจโก้ - บ้านเวียง ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+570 24/07/2562 คค 06014(พ.1)/ 42 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
157 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ปางกุ่ม - วังชิ้น ระหว่าง กม.24+800 - กม.25+800 24/07/2562 คค 06014(พ.1)/ 44 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
158 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.7+675 - กม.8+775 RT. 31/07/2562 คค 06014(พ.1)/ 45 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
159 งานปรับปรุงไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำภายในแขวงทางหลวงแพร่ ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่ กม.251+722 (ด้านขวาทาง) ภายในบริเวณแขวงทางหลวงแพร่ 25/06/2562 คค 06014(พ.1)/ 41 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
160 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ในทางหลวงหมายเลข 1216 ตอน ห้วยแก๊ต - ขุนสถาน ระหว่าง กม.13+175 - กม.13+675 10/06/2562 คค 06014(พ.1)/ 40 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
161 งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร (ป้ายเตือนแนวทาง+ป้ายแนะนำ) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-603 ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงแพร่ 13/03/2562 คค 06014(พ.1)/ 39 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
162 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 45 ต้น เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 (DWG.NO.EE-105) ในทางหลวงหมายเลข 1125 ตอน นาปลากั้ง - วังชิ้น ระหว่าง กม.8+000 - กม.9+540 13/03/2562 คค 06014(พ.1)/ 38 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
163 งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงแพร่ 25/02/2562 คค 06014(พ.1)/ 36 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
164 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน สวนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.11+500 - กม.18+000 (เป็นช่วง ๆ) 27/02/2562 คค 06014(พ.1)/ 37 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
165 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ยางฮ่อ ระหว่าง กม.0+300 - กม.2+850 (เป็นช่วง ๆ) 23/01/2562 คค 06014(พ.1)/ 35 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 151 ถึง 165 จาก 173 รายการ