f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
166 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ระหว่าง กม.6+700 - กม.7+600 23/01/2562 คค 06014(พ.1)/ 34 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
167 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ในทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน สวนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.16+625 - กม.17+525 11/01/2562 คค 06014(พ.1)/ 33 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
168 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ระหว่าง กม.6+700 - กม.7+600 17/01/2562 - แขวงทางหลวงแพร่
169 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง - แก่งเสือเต้น ระหว่าง กม.6+800 - กม.8+000 25/12/2561 คค 06014(พ.1)/ 32 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
170 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ตอน แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.32+000 - กม.33+700 11/12/2561 คค 06014(พ.1)/ 31 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
171 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ระหว่าง กม.6+925 - กม.9+375 11/12/2561 แขวงทางหลวงแพร่
172 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.32+000 - กม.33+700 11/12/2561 คค 06014(พ.1)/ 31 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
173 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ระหว่าง กม.6+925 - กม.9+375 11/12/2561 คค 06014(พ.1)/ 30 /2562 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 166 ถึง 173 จาก 173 รายการ