f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ตอน 2 ที่ กม.1+900 และกม.2+640 28/03/2567 คค 06014(พ.1)/ 22 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
17 งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-101 , DWG.NO.RS-501 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ตอน 1 ระหว่าง กม.227+118 - กม.248+000 (เป็นช่วงๆ) 28/03/2567 คค 06014(พ.1)/ 10 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
18 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ตอน 2 ระหว่าง กม.239+700 - กม.242+200 28/03/2567 คค 06014(พ.1)/ 3 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
19 งานติดตั้งราวกันอันตราย (Guardrail) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-603 (Class II Type I ความหนา 2.50 มม.) ทางหลวงหมายเลข 1342 ตอน ห้วยขึม - ปากห้วยอ้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.18+725 (เป็นช่วงๆ) 27/03/2567 คค 06014(พ.1)/ 14 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
20 งานติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-203 ทางหลวงหมายเลข 1125 ตอน นาปลากั้ง - วังชิ้น ระหว่าง กม.0+000 - กม.31+500 (เป็นช่วงๆ) 27/03/2567 คค 06014(พ.1)/ 12 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
21 งานติดตั้งราวกันอันตราย (Guardrail) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-603 (Class II Type l ความหนา 2.50 มม.) ทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน สอง - แม่เต้น ระหว่าง กม.15+900 - กม.17+729 (เป็นช่วงๆ) 27/03/2567 คค 06014(พ.1)/ 7 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
22 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ระหว่าง กม.229+500 - กม.243+740 (เป็นช่วงๆ) 01/04/2567 คค 06014(พ.1)/ 19 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
23 งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร (ป้ายเตือนแนวทาง) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-101 ทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+000 และกม.4+000 - กม.10+418 (เป็นช่วงๆ) 26/03/2567 คค 06014(พ.1)/ 8 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
24 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW and WHITE) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ตอน 1 ระหว่าง กม.251+107 - กม.264+000 (เป็นช่วงๆ) 26/03/2567 คค 06014(พ.1)/ 11 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
25 งานติดตั้งหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-203 ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ตอน 3 ระหว่าง กม.351+740 - กม.382+066 (เป็นช่วง ๆ) 25/03/2567 คค 06014(พ.1)/ 13 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
26 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.EE-105 ทางหลวงหมายเลข 1134 ตอน บ้านเวียง - ร้องเข็ม ระหว่าง กม.11+136 - กม.22+425 (เป็นช่วง ๆ) 25/03/2567 คค 06014(พ.1)/ 18 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
27 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW and WHITE) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ตอน 3 ระหว่าง กม.230+000 - กม.248+042 (เป็นช่วงๆ) 22/03/2567 คค 06014(พ.1)/ 15 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
28 กิจกรรมหลักการปรับปรุงระบบ Logistic เพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงุทน งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมด้านการเกษตร การค้า การลงทุน ภายในจังหวัดแพร่ บนทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง - แก่งเสือเต้น ระหว่าง กม. 18+100 - กม. 19+900 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 03/08/2566 พร 5/2566 แขวงทางหลวงแพร่
29 กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่ งานปรับปรุงจุดเสี่ยง จุดอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 1022 ตอน แยกสนามบิน - แยกนาจักร ระหว่าง กม.6+065 - กม.19+600 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลนาจักร และตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 04/08/2566 พร 6/2566 แขวงทางหลวงแพร่
30 โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ในทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน สวนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.10+000 - กม.17+500 (เป็นช่วง ๆ) 24/05/2566 คค 06014(พ.1)/ 30 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 16 ถึง 30 จาก 200 รายการ