f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.0+475 - กม.2+310 (RT.) 02/12/2565 คค 06014(พ.1)/ 23 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
17 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.273+225 - กม.274+433 (RT.) 02/12/2565 คค 06014(พ.1)/ 24 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
18 งานผลิตและติตดั้งป้ายจราจร (ป้ายเตือนแนวทาง) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-101 ในทางหลวงหมายเลข 1216 ตอน ห้วยแก๊ต - ขุนสถาน ระหว่าง กม.0+000 - กม.18+000 (เป็นช่วง ๆ) 14/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 20 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
19 งานผลิตและติดตั้งจราจร (ป้ายเตือนแนวทาง) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS101 ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปึ้ง ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+018 (เป็นช่วง ๆ) 14/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 19 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
20 งานติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงหน้าเดียว ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-203 ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า , ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.255+400 - กม.294+760 (เป็นช่วง ๆ) 11/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 6 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
21 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ตอน 1 ระหว่าง กม.230+000 - กม.248+042 (เป็นช่วง ๆ) 11/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 10 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
22 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.274+000 - กม.287+000 (เป็นช่วงๆ) 10/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 7 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
23 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวเสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. จำนวน 40 ต้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและดำเนินการเชื่่อมต่อระบบจนสามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน สวนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.4+235 - กม.14+830 (เป็นช่วงๆ) 10/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 8 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
24 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+418 (เป็นช่วงๆ) 09/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 11 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
25 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT ในทางหลวงหมายเลข 1022 ตอน แยกสนามบิน - แยกนาจักร - น้ำกาย ระหว่าง กม.2+450 - กม.23+753 (เป็นช่วงๆ) 09/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 14 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
26 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.10+000 - กม.30+000 09/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 13 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
27 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่จำนวน114ต้นและชนิดกิ่งเดี่ยวจำนวน19ต้นเสาสูง9.00ม.ดวงโคมขนาด250W.HPS.พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและดำเนินการเชื่อมต่อระบบจนสามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ในทางหลวงหมายเลข11ตอนหนองน้ำเขียว-ปางเคาะตอน1ระหว่างกม.360+035-กม.366+565(เป็นช่วงๆ 09/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 12 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
28 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ระหว่าง กม.0+800 - กม.10+150 (เป็นช่วง ๆ) 08/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 15 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
29 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ระหว่าง กม.255+250 - กม.264+000 (เป็นช่วง ๆ) 08/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 16 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
30 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงสอง แขวงทางหลวงแพร่ 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง - แก่งเสือเต้น ที่ กม.4+856 21/10/2565 คค 06014(พ.1)/ 9 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 16 ถึง 30 จาก 173 รายการ