f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.0+475 - กม.2+310 (RT.) 21/10/2565 คค 06014(พ.1)/ 12 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
32 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ระหว่าง กม.8+405 - กม.10+135 21/10/2565 คค 06014(พ.1)/ 11 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
33 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.273+225 - กม.274+433 (RT.) 21/10/2565 คค 06014(พ.1)/ 10 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
34 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 1134 ตอน โจโก้ - บ้านเวียง ระหว่าง กม.7+500 - กม.9+735 20/10/2565 คค 06014(พ.1)/ 9 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
35 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.267+680 - กม.269+352 (RT.) 20/10/2565 คค 06014(พ.1)/ 8 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
36 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงสอง แขวงทางหลวงแพร่ 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง - แก่งเสือเต้น ที่ กม.4+856 05/10/2565 คค 06014(พ.1)/ 7 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
37 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1379 ตอน ทางเข้าสถานีรถไฟเด่นชัย ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+505 03/10/2565 คค 06014(พ.1)/ 1 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
38 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แม่สิน - ปางเคาะ ระหว่าง กม.202+000 - กม.205+995 30/09/2565 คค 06014(พ.1)/ 5 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
39 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1101 ตอน ทุ่งโฮ้ง - ป่าแดง ระหว่าง กม.3+500 - กม.5+800 30/09/2565 คค 06014(พ.1)/ 2 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
40 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1405 ตอน ทางเลี่ยงสนามบินแพร่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+808 30/09/2565 คค 06014(พ.1)/ 3 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
41 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1342 ตอน ห้วยขึม - ปากห้วยอ้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.7+500 - กม.11+900 30/09/2565 คค 06014(พ.1)/ 4 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
42 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1379 ตอน ทางเข้าสถานีรถไฟเด่นชัย ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+505 19/09/2565 คค 06014(พ.1)/ 1 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
43 งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ในทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ปางกุ่ม - วังชิ้น ระหว่าง กม.30+670 - กม.30+700 05/08/2565 คค 06014(พ.1)/ 13 /2565 แขวงทางหลวงแพร่
44 โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดแพร่ กิจกรรมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ระหว่าง กม.251+700 - กม.252+300 (เป็นช่วง ๆ) 20/04/2565 พร 6/2565 แขวงทางหลวงแพร่
45 โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดแพร่ กิจกรรมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+000 (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 1405 ตอน ทางเข้าสนามบินแพร่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+033 (เป็นช่วงๆ) 20/04/2565 พร 5/2565 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 31 ถึง 45 จาก 173 รายการ