f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
121 งานติดตั้งป้ายจราจรประเภทแขวนสูง (Overhead Sign and Overhang Sign) และป้ายแนะนำทางแยก ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-101,RS-401 ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.351+740-กม.370+063 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกบ้านฝ้าย - ร้องกวาง ระหว่าง กม.251+107-กม.274+429 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ร้องกวาง - สวนป่า ระหว่าง กม.274+429 - กม.300+299 ทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+418 และทางหลวงหมายเลข 1419 ตอน ทางเข้าเด่นชัย ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+315 01/04/2563 คค 06014(พ.1)/ 27 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
122 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด HIGH MAST 25.00 M. จำนวน 6 ต้น และชนิดกิ่งคู่ เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. จำนวน 4 ต้น ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 (DWG.NO.EE-105,DWG.NO.EE-107,DWG.NO.EE-108) ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกบ้านฝ้าย ระหว่าง กม.231+350 - กม.241+287 (เป็นช่วง ๆ) 01/04/2563 คค 06014(พ.1)/ 28 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
123 งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร (ป้ายเตือนแนวทาง) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-101 ในทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม - วังชิ้น ระหว่าง กม.5+700 - กม.20+525 (เป็นช่วงๆ) 31/03/2563 คค 06014(พ.1)/ 23 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
124 งานฉาบผิวทางแอสฟัลต์ (Para Slurry Seal Type "III") ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ ตอน 3 ระหว่าง กม.400+400 - กม.408+000 07/04/2563 คค 06014(พ.1)/35/2563 แขวงทางหลวงแพร่
125 งานผลิตและติดตั้งราวกันอันตราย (Guardrail) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-603,RS-606 (Class II Type I ความหนา 2.50 มม.) ในทางหลวงหมายเลข 1342 ตอน ห้วยขึม - ปากห้วยอ้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.9+111 - กม.9+575 (เป็นช่วงๆ) 31/03/2563 คค 06014(พ.)/ 22 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
126 งานฉาบผิวทางแอสฟัลต์ (Para Slurry Seal Type III) ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ ตอน 3 ระหว่าง กม.400+400 - กม.408+000 07/04/2563 คค 06014(พ.)/ 35 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
127 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง - แก่งเสือเต้น ระหว่าง กม.14+010 - กม.18+200 (เป็นช่วงๆ) 03/04/2563 คค 06014(พ.1)/31/2563 แขวงทางหลวงแพร่
128 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ระหว่าง กม.5+425 - กม.6+750 01/04/2563 คค 06014(พ.1)/ 29 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
129 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.257+880 - กม.271+600 (เป็นช่วง ๆ) 01/04/2563 คค 06014(พ.1)/ 30 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
130 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ปางกุ่ม - วังชิ้น ตอน 1 ระหว่าง กม.22+000 - กม.24+800 31/03/2563 คค 06014(พ.1)/25/2563 แขวงทางหลวงแพร่
131 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.5+100 - กม.7+475 LT. 31/03/2563 คค 06014(พ.1)/26/2563 แขวงทางหลวงแพร่
132 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ระหว่าง กม.227+118 - กม.248+042 (เป็นช่วง ๆ) 27/03/2563 คค 06014(พ.1)/20/2563 แขวงทางหลวงแพร่
133 งานฟื้นฟูทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ระหว่าง กม.251+107 - กม.255+830 (เป็นช่วง ๆ) 27/03/2563 คค 06014(พ.1)/ 19 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
134 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ ตอน 1 ระหว่าง กม.415+500 - กม.419+500 27/03/2563 คค 06014(พ.1)/21/2563 แขวงทางหลวงแพร่
135 งานตีเส้นจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 ที่ (DWG.NO.RS-201) ในทางหลวงหมายเลข 1216 ตอน ห้วยแก๊ต - ขุนสถาน ตอน 1 ระหว่าง กม.5+000 - กม.14+650 (เป็นช่วงๆ) 23/03/2563 คค 06014(พ.1)/ 17 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 121 ถึง 135 จาก 173 รายการ