f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 1,785 ลิตร 26/01/2566 531/35/66/138 แขวงทางหลวงแพร่
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 25/01/2566 531/40/66/137 แขวงทางหลวงแพร่
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 24/01/2566 531/60/66/136 แขวงทางหลวงแพร่
4 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 12 รายการ 23/01/2566 531/60/66/135 แขวงทางหลวงแพร่
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 18/01/2566 531/45/66/134 แขวงทางหลวงแพร่
6 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 17/01/2566 531/60/66/133 แขวงทางหลวงแพร่
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 17/01/2566 531/45/66/132 แขวงทางหลวงแพร่
8 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) จำนวน 2,420 ลิตร 16/01/2566 531/35/66/131 แขวงทางหลวงแพร่
9 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 13/01/2566 531/60/66/130 แขวงทางหลวงแพร่
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/01/2566 531/60/66/129 แขวงทางหลวงแพร่
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 12/01/2566 531/60/66/128 แขวงทางหลวงแพร่
12 จ้างเหมางานก่อสร้างรางระบายน้ำถาวร (SIDE DITCH LINNING TYPE II) ปริมาณงาน 1,071 ตารางเมตร 11/01/2566 531/66/127 แขวงทางหลวงแพร่
13 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 11/01/2566 531/60/66/126 แขวงทางหลวงแพร่
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 11/01/2566 531/45/66/125 แขวงทางหลวงแพร่
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/01/2566 531/60/66/124 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 196 รายการ