f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 28/03/2567 531/60/67/187 แขวงทางหลวงแพร่
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 28/03/2567 531/45/67/186 แขวงทางหลวงแพร่
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 27/03/2567 531/40/67/185 แขวงทางหลวงแพร่
4 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 26/03/2567 531/60/67/184 แขวงทางหลวงแพร่
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 25/03/2567 531/60/67/182 แขวงทางหลวงแพร่
6 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 11 รายการ 22/03/2567 531/60/67/181 แขวงทางหลวงแพร่
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (งานประชาชนมีส่วนร่วม) 22/03/2567 531/40/67/180 แขวงทางหลวงแพร่
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (งานประชาชนมีส่วนร่วม) 19/03/2567 531/40/67/177 แขวงทางหลวงแพร่
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/03/2567 531/60/67/176 แขวงทางหลวงแพร่
10 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร 18/03/2567 531/35/67/175 แขวงทางหลวงแพร่
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 15/03/2567 531/45/67/172 แขวงทางหลวงแพร่
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 15/03/2567 531/60/67/171 แขวงทางหลวงแพร่
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (งานประชาชนมีส่วนร่วม) 14/03/2567 531/40/67/170 แขวงทางหลวงแพร่
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 14/03/2567 531/60/67/169 แขวงทางหลวงแพร่
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/03/2567 531/60/67/168 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 396 รายการ