f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
181 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 08/06/2566 531/60/66/295 แขวงทางหลวงแพร่
182 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) 07/06/2566 531/35/66/294 แขวงทางหลวงแพร่
183 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 07/06/2566 531/85/66/293 แขวงทางหลวงแพร่
184 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 07/06/2566 531/45/66/292 แขวงทางหลวงแพร่
185 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ขำนวน 4 รายการ 07/06/2566 531/60/66/291 แขวงทางหลวงแพร่
186 จ้างเหมาทำการเปลี่ยนและติดตั้งแบริเออร์คอนกรีต (งานบูรณะทรัพย์สิน) 02/06/2566 531/66/289 แขวงทางหลวงแพร่
187 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 02/06/2566 531/60/66/288 แขวงทางหลวงแพร่
188 จ้างถ่ายเอกสารหนังสือแจ้งเวียน จำนวน 20,000 แผ่น 01/06/2566 531/66/287 แขวงทางหลวงแพร่
189 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 01/06/2566 531/60/66/286 แขวงทางหลวงแพร่
190 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 01/06/2566 531/60/66/285 แขวงทางหลวงแพร่
191 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 01/06/2566 531/60/66/284 แขวงทางหลวงแพร่
192 จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ 27/06/2566 531/66/312 แขวงทางหลวงแพร่
193 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง 06/07/2566 531/66/319 แขวงทางหลวงแพร่
194 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 06/07/2566 531/60/66/318 แขวงทางหลวงแพร่
195 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 07/07/2566 531/45/66/321 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 181 ถึง 195 จาก 229 รายการ