f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
196 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 13/07/2566 531/85/66/324 แขวงทางหลวงแพร่
197 จ้างเหมาดันท่อลอดถนน ทางหลวงหมายเลข 101 12/07/2566 531/66/323 แขวงทางหลวงแพร่
198 โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ในทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน สวนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.10+000 - กม.17+500 (เป็นช่วง ๆ) 30/06/2566 คค 06014(พ.1)/ 30 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
199 โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.354+100 - กม.369+000 (เป็นช่วง ๆ) 30/06/2566 คค 06014(พ.1)/ 31 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
200 กิจกรรมบูรณะทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.2+310 - กม.5+550 ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 25/04/2566 พร 4/2566 แขวงทางหลวงแพร่
201 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ กม.8+030 และกม.4+345 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 21/04/2566 พร 2/2566 แขวงทางหลวงแพร่
202 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมด้านการเกษตร การค้า การลงทุน ภายในจังหวัดแพร่ บนทางหลวงหมายเลข 1216 ตอน ห้วยแก๊ต - ขุนสถาน ระหว่าง กม.0+000 - กม.18+000 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 20/04/2566 พร 1/2566 แขวงทางหลวงแพร่
203 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ระหว่าง กม.2+500 - กม.3+500 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 21/04/2566 พร 3/2566 แขวงทางหลวงแพร่
204 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ระหว่าง กม.230+000 - กม.238+000 30/01/2566 คค 06014(พ.1)/ 29 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
205 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 1134 ตอน โจโก้ - บ้านเวียง ระหว่าง กม.7+500 - กม.9+735 12/01/2566 คค 06014(พ.1)/ 21 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
206 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.267+680 - กม.269+352 (RT.) 13/01/2566 คค 06014(พ.1)/ 25 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
207 งานติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงแบบ 360 องศา ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-203 ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ ระหว่าง กม.409+600 - กม.413+600 05/01/2566 คค 06014(พ.1)/ 17 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
208 งานติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงแบบ 360 องศา ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-203 ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ระหว่าง กม.260+000 - กม.264+000 05/01/2566 คค 06014(พ.1)/ 18 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
209 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ระหว่าง กม.8+405 - กม.10+135 13/01/2566 คค 06014(พ.1)/ 26 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
210 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.0+475 - กม.2+310 (RT.) 13/01/2566 คค 06014(พ.1)/ 23 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 196 ถึง 210 จาก 229 รายการ