f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/03/2567 531/60/67/168 แขวงทางหลวงแพร่
17 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 13/03/2567 531/70/67/167 แขวงทางหลวงแพร่
18 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 13/03/2567 531/45/67/166 แขวงทางหลวงแพร่
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 13/03/2567 531/60/67/165 แขวงทางหลวงแพร่
20 จ้างเหมาทำการเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย (งานบูรณะทรัพย์สิน) 11/03/2567 531/67/163 แขวงทางหลวงแพร่
21 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 08/03/2567 531/60/67/162 แขวงทางหลวงแพร่
22 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 08/03/2567 531/45/67/161 แขวงทางหลวงแพร่
23 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ 07/03/2567 531/60/67/160 แขวงทางหลวงแพร่
24 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 06/03/2567 531/45/67/159 แขวงทางหลวงแพร่
25 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 13 รายการ 06/03/2567 531/60/67/158 แขวงทางหลวงแพร่
26 ซื้อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,500 ลิตร 05/03/2567 531/35/67/157 แขวงทางหลวงแพร่
27 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 01/03/2567 531/60/67/156 แขวงทางหลวงแพร่
28 งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร (ป้ายเตือนแนวทาง) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-101 ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ตอน 4 ระหว่าง กม.351+740 - กม.370+063 (เป็นช่วง ๆ) 08/05/2567 คค 06014(พ.1)/ 5 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
29 งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร (ป้ายเตือนแนวทาง) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-101 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ตอน 2 ระหว่าง กม.251+107 - กม.264+000 (เป็นช่วง ๆ) 14/05/2567 คค 06014(พ.1)/ 9 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
30 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 1379 ตอน ทางเข้าสถานีรถไฟเด่นชัย ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+505 (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 1419 ตอน ทางเข้าเด่นชัย ระหว่าง กม.2+500 - กม.5+200 (เป็นช่วง ๆ) 07/05/2567 คค 06014(พ.1)/ 4 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 16 ถึง 30 จาก 416 รายการ