f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
391 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ระหว่าง กม.230+000 - กม.238+000 30/01/2566 คค 06014(พ.1)/ 29 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
392 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 1134 ตอน โจโก้ - บ้านเวียง ระหว่าง กม.7+500 - กม.9+735 12/01/2566 คค 06014(พ.1)/ 21 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
393 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.267+680 - กม.269+352 (RT.) 13/01/2566 คค 06014(พ.1)/ 25 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
394 งานติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงแบบ 360 องศา ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-203 ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ ระหว่าง กม.409+600 - กม.413+600 05/01/2566 คค 06014(พ.1)/ 17 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
395 งานติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงแบบ 360 องศา ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-203 ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ระหว่าง กม.260+000 - กม.264+000 05/01/2566 คค 06014(พ.1)/ 18 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
396 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ระหว่าง กม.8+405 - กม.10+135 13/01/2566 คค 06014(พ.1)/ 26 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
397 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.0+475 - กม.2+310 (RT.) 13/01/2566 คค 06014(พ.1)/ 23 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
398 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.273+225 - กม.274+433 (RT.) 13/01/2566 คค 06014(พ.1)/ 24 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
399 งานผลิตและติตดั้งป้ายจราจร (ป้ายเตือนแนวทาง) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-101 ในทางหลวงหมายเลข 1216 ตอน ห้วยแก๊ต - ขุนสถาน ระหว่าง กม.0+000 - กม.18+000 (เป็นช่วง ๆ) 06/01/2566 คค 06014(พ.1)/ 20 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
400 งานผลิตและติดตั้งจราจร (ป้ายเตือนแนวทาง) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS101 ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปึ้ง ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+018 (เป็นช่วง ๆ) 06/01/2566 คค 06014(พ.1)/ 19 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
401 งานติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงหน้าเดียว ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-203 ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า , ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.255+400 - กม.294+760 (เป็นช่วง ๆ) 16/12/2565 คค 06014(พ.1)/ 6 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
402 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ตอน 1 ระหว่าง กม.230+000 - กม.248+042 (เป็นช่วง ๆ) 20/12/2565 คค 06014(พ.1)/ 10 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
403 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.274+000 - กม.287+000 (เป็นช่วงๆ) 19/12/2565 คค 06014(พ.1)/ 7 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
404 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวเสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. จำนวน 40 ต้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและดำเนินการเชื่่อมต่อระบบจนสามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน สวนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.4+235 - กม.14+830 (เป็นช่วงๆ) 20/12/2565 คค 06014(พ.1)/ 8 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
405 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+418 (เป็นช่วงๆ) 21/12/2565 คค 06014(พ.1)/ 11 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 391 ถึง 405 จาก 416 รายการ