f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แม่สิน - ปางเคาะ ระหว่าง กม.193+000 - กม.201+850 23/05/2567 คค 06014(พ.1)/ 24 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/02/2567 531/60/67/153 แขวงทางหลวงแพร่
33 งานติดตั้งหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-203 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า - สวนป่า ตอน 2 ระหว่าง กม.300+000 - กม.304+000 17/05/2567 คค 06014(พ.1)/ 16 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
34 งานติดตั้งราวกันอันตราย (Guardrail) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ตอน 5 ระหว่าง กม367+500 - กม.368+800 (เป็นช่วงๆ) 14/05/2567 คค 06014(พ.1)/ 6 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
35 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ ระหว่าง กม.385+700 - กม.417+600 (เป็นช่วงๆ) 17/05/2567 คค 06014(พ.1)/ 17 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
36 งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ตอน 2 ที่ กม.1+900 และกม.2+640 20/05/2567 คค 06014(พ.1)/ 22 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
37 งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-101 , DWG.NO.RS-501 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ตอน 1 ระหว่าง กม.227+118 - กม.248+000 (เป็นช่วงๆ) 15/05/2567 คค 06014(พ.1)/ 10 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
38 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ตอน 2 ระหว่าง กม.239+700 - กม.242+200 07/05/2567 คค 06014(พ.1)/ 3 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
39 งานติดตั้งราวกันอันตราย (Guardrail) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-603 (Class II Type I ความหนา 2.50 มม.) ทางหลวงหมายเลข 1342 ตอน ห้วยขึม - ปากห้วยอ้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.18+725 (เป็นช่วงๆ) 16/05/2567 คค 06014(พ.1)/ 14 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
40 งานติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-203 ทางหลวงหมายเลข 1125 ตอน นาปลากั้ง - วังชิ้น ระหว่าง กม.0+000 - กม.31+500 (เป็นช่วงๆ) 16/05/2567 คค 06014(พ.1)/ 12 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
41 งานติดตั้งราวกันอันตราย (Guardrail) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-603 (Class II Type l ความหนา 2.50 มม.) ทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน สอง - แม่เต้น ระหว่าง กม.15+900 - กม.17+729 (เป็นช่วงๆ) 14/05/2567 คค 06014(พ.1)/ 7 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
42 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 28/02/2567 531/60/67/155 แขวงทางหลวงแพร่
43 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 3,012 ลิตร (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) 22/02/2567 531/35/67/154 แขวงทางหลวงแพร่
44 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 16/02/2567 531/45/67/152 แขวงทางหลวงแพร่
45 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 16/02/2567 531/70/67/151 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 31 ถึง 45 จาก 416 รายการ