f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 11 รายการ 26/01/2566 531/60/66/141 แขวงทางหลวงแพร่
32 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 26/01/2566 531/40/66/140 แขวงทางหลวงแพร่
33 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ 26/01/2566 531/85/66/139 แขวงทางหลวงแพร่
34 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 1,785 ลิตร 26/01/2566 531/35/66/138 แขวงทางหลวงแพร่
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 25/01/2566 531/40/66/137 แขวงทางหลวงแพร่
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 24/01/2566 531/60/66/136 แขวงทางหลวงแพร่
37 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 12 รายการ 23/01/2566 531/60/66/135 แขวงทางหลวงแพร่
38 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 18/01/2566 531/45/66/134 แขวงทางหลวงแพร่
39 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 17/01/2566 531/60/66/133 แขวงทางหลวงแพร่
40 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 17/01/2566 531/45/66/132 แขวงทางหลวงแพร่
41 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) จำนวน 2,420 ลิตร 16/01/2566 531/35/66/131 แขวงทางหลวงแพร่
42 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 13/01/2566 531/60/66/130 แขวงทางหลวงแพร่
43 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/01/2566 531/60/66/129 แขวงทางหลวงแพร่
44 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 12/01/2566 531/60/66/128 แขวงทางหลวงแพร่
45 จ้างเหมางานก่อสร้างรางระบายน้ำถาวร (SIDE DITCH LINNING TYPE II) ปริมาณงาน 1,071 ตารางเมตร 11/01/2566 531/66/127 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 31 ถึง 45 จาก 229 รายการ