f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 11/01/2566 531/60/66/126 แขวงทางหลวงแพร่
47 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 11/01/2566 531/45/66/125 แขวงทางหลวงแพร่
48 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/01/2566 531/60/66/124 แขวงทางหลวงแพร่
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) จำนวน 3 รายการ 11/01/2566 531/60/66/123 แขวงทางหลวงแพร่
50 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) จำนวน 4 รายการ 11/01/2566 531/60/66/122 แขวงทางหลวงแพร่
51 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) จำนวน 1,561 ลิตร 10/01/2566 531/35/66/121 แขวงทางหลวงแพร่
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) จำนวน 2 รายการ 10/01/2566 531/60/66/120 แขวงทางหลวงแพร่
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) จำนวน 1 รายการ 10/01/2566 531/60/66/119 แขวงทางหลวงแพร่
54 จ้างเหมาก่อสร้าง Barrier Curb and Gutter 0.50 M. ปริมาณงาน 590 เมตร 09/01/2566 531/66/118 แขวงทางหลวงแพร่
55 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร 09/01/2566 531/35/66/117 แขวงทางหลวงแพร่
56 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 06/01/2566 531/60/66/116 แขวงทางหลวงแพร่
57 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) จำนวน 1,358 ลิตร 05/01/2566 531/35/66/115 แขวงทางหลวงแพร่
58 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 04/01/2566 531/45/66/114 แขวงทางหลวงแพร่
59 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,650 ลิตร 04/01/2566 531/35/66/113 แขวงทางหลวงแพร่
60 จ้างเหมางานปรับระดับผิวแอสฟัลท์ ปริมาณงาน 2,000 ตารางเมตร 01/02/2566 531/66/150 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 46 ถึง 60 จาก 229 รายการ