f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 16/02/2567 531/45/67/150 แขวงทางหลวงแพร่
47 จ้างเหมางานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่ 14/02/2567 531/67/147 แขวงทางหลวงแพร่
48 จ้างเหมาทำการเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย (งานบูรณะทรัพย์สิน) 14/02/2567 531/67/146 แขวงทางหลวงแพร่
49 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร 14/02/2567 531/35/67/145 แขวงทางหลวงแพร่
50 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 13/02/2567 531/60/67/144 แขวงทางหลวงแพร่
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 12/02/2567 531/60/67/143 แขวงทางหลวงแพร่
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 19/02/2567 531/60/67/142 แขวงทางหลวงแพร่
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/02/2567 531/60/67/141 แขวงทางหลวงแพร่
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 12/02/2567 531/60/67/140 แขวงทางหลวงแพร่
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 08/02/2567 531/60/67/139 แขวงทางหลวงแพร่
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 08/02/2567 531/60/67/138 แขวงทางหลวงแพร่
57 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 08/02/2567 531/60/67/137 แขวงทางหลวงแพร่
58 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 07/02/2567 531/45/67/135 แขวงทางหลวงแพร่
59 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 06/02/2567 531/70/67/134 แขวงทางหลวงแพร่
60 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 06/02/2567 531/60/67/133 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 46 ถึง 60 จาก 416 รายการ