f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ 01/02/2566 531/40/66/151 แขวงทางหลวงแพร่
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) จำนวน 6 รายการ 01/02/2566 531/60/66/152 แขวงทางหลวงแพร่
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) จำนวน 2 รายการ 01/02/2566 531/60/66/153 แขวงทางหลวงแพร่
64 จ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือนทางโค้งและหลักนำทาง (งานบูรณะทรัพย์สิน) จำนวน 2 รายการ 03/02/2566 531/66/154 แขวงทางหลวงแพร่
65 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 03/02/2566 531/60/66/155 แขวงทางหลวงแพร่
66 จ้างดันท่อลอดถนนเพื่อร้อยสายเมนไฟฟ้าแสงสว่างถนน HDPE 1 - 0 63 mm. ปริมาณงาน 159 เมตร 06/02/2566 531/66/156 แขวงทางหลวงแพร่
67 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 07/02/2566 531/60/66/157 แขวงทางหลวงแพร่
68 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 07/02/2566 531/60/66/158 แขวงทางหลวงแพร่
69 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร 07/02/2566 531/35/66/159 แขวงทางหลวงแพร่
70 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 08/02/2566 531/60/66/161 แขวงทางหลวงแพร่
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) จำนวน 1 รายการ 08/02/2566 531/60/66/165 แขวงทางหลวงแพร่
72 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) จำนวน 2,300 ลิตร 09/02/2566 531/35/66/166 แขวงทางหลวงแพร่
73 จ้างเหมาทำการเปลี่ยนและติดตั้งป้ายเตือนแนวทาง (งานบูรณะทรัพย์สิน) จำนวน 2 รายการ 09/02/2566 531/66/167 แขวงทางหลวงแพร่
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 09/02/2566 531/60/66/168 แขวงทางหลวงแพร่
75 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 09/02/2566 531/60/66/169 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 61 ถึง 75 จาก 229 รายการ