f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) จำนวน 1 รายการ 10/02/2566 531/60/66/170 แขวงทางหลวงแพร่
77 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) จำนวน 1 รายการ 10/02/2566 531/60/66/171 แขวงทางหลวงแพร่
78 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ 13/02/2566 531/60/66/173 แขวงทางหลวงแพร่
79 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 14/02/2566 531/70/66/174 แขวงทางหลวงแพร่
80 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 15/02/2566 531/60/66/176 แขวงทางหลวงแพร่
81 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 16/02/2566 531/60/66/178 แขวงทางหลวงแพร่
82 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ 20/02/2566 531/60/66/180 แขวงทางหลวงแพร่
83 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 21/02/2566 531/60/66/181 แขวงทางหลวงแพร่
84 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 12 รายการ 22/02/2566 531/60/66/183 แขวงทางหลวงแพร่
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 23/02/2566 531/60/66/184 แขวงทางหลวงแพร่
86 จ้างเหมาทำการเปลี่ยนและติดตั้งป้ายแนะนำ จำนวน 1 ชุด 24/02/2566 531/66/186 แขวงทางหลวงแพร่
87 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ 28/02/2566 531/60/66/187 แขวงทางหลวงแพร่
88 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 16/03/2566 531/60/66/214 แขวงทางหลวงแพร่
89 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 17/03/2566 531/60/66/217 แขวงทางหลวงแพร่
90 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) จำนวน 1 รายการ 20/03/2566 531/60/66/218 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 76 ถึง 90 จาก 229 รายการ