f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/01/2567 531/60/67/114 แขวงทางหลวงแพร่
77 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 19/01/2567 531/45/67/115 แขวงทางหลวงแพร่
78 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 19/01/2567 531/60/67/116 แขวงทางหลวงแพร่
79 จ้างเหมาทำการเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย จำนวน 2 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 19/01/2567 531/67/117 แขวงทางหลวงแพร่
80 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/01/2567 531/60/67/118 แขวงทางหลวงแพร่
81 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 1,434 ลิตร (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) 22/01/2567 531/35/67/119 แขวงทางหลวงแพร่
82 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 23/01/2567 531/60/67/120 แขวงทางหลวงแพร่
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 23/01/2567 531/60/67/121 แขวงทางหลวงแพร่
84 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/01/2567 531/60/67/122 แขวงทางหลวงแพร่
85 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 30/01/2567 531/60/67/130 แขวงทางหลวงแพร่
86 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 30/01/2567 531/60/67/129 แขวงทางหลวงแพร่
87 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน1 รายการ 30/01/2567 531/45/67/128 แขวงทางหลวงแพร่
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) 29/01/2567 531/60/67/125 แขวงทางหลวงแพร่
89 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 24/01/2567 531/60/67/123 แขวงทางหลวงแพร่
90 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) 29/01/2567 531/60/67/125 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 76 ถึง 90 จาก 416 รายการ