f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ 20/03/2566 531/60/66/220 แขวงทางหลวงแพร่
92 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 20/03/2566 531/60/66/221 แขวงทางหลวงแพร่
93 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 21/03/2566 531/60/66/224 แขวงทางหลวงแพร่
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23/03/2566 531/60/66/227 แขวงทางหลวงแพร่
95 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 24/03/2566 531/60/66/228 แขวงทางหลวงแพร่
96 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ 24/03/2566 531/70/66/229 แขวงทางหลวงแพร่
97 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 27/03/2566 531/40/66/230 แขวงทางหลวงแพร่
98 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 28/03/2566 531/45/66/231 แขวงทางหลวงแพร่
99 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน4 รายการ 28/03/2566 531/60/66/232 แขวงทางหลวงแพร่
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 29/03/2566 531/60/66/233 แขวงทางหลวงแพร่
101 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 29/03/2566 531/60/66/234 แขวงทางหลวงแพร่
102 จ้างถ่ายเอกสาร A 4 จำนวน 20,000 แผ่น 29/03/2566 531/66/235 แขวงทางหลวงแพร่
103 จ้างเหมาทำการเปลี่ยนและติดตั้งแบริเออร์คอนกรีต (งานบูรณะทรัพย์สิน) 29/03/2566 531/66/236 แขวงทางหลวงแพร่
104 จ้างเหมาทำการเปลี่ยนและติดตั้งป้ายเตือนทางโค้ง (งานบูรณะทรัพย์สิน) 30/03/2566 531/66/238 แขวงทางหลวงแพร่
105 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 30/03/2566 531/60/66/239 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 91 ถึง 105 จาก 229 รายการ