f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 30/01/2567 531/45/67/128 แขวงทางหลวงแพร่
92 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 30/01/2567 531/60/67/129 แขวงทางหลวงแพร่
93 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 30/01/2567 531/60/67/130 แขวงทางหลวงแพร่
94 จ้างเหมาทำการเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย (งานบูรณะทรัพย์สิน) จำนวน 2 รายการ 27/12/2566 531/67/105 แขวงทางหลวงแพร่
95 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานภัยพิบัติ) จำนวน 1 รายการ 27/12/2566 531/60/67/104 แขวงทางหลวงแพร่
96 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 26/12/2566 531/60/67/103 แขวงทางหลวงแพร่
97 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เทศกาลปีใหม่ 2567) จำนวน 2 รายการ 26/12/2566 531/85/67/102 แขวงทางหลวงแพร่
98 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,500 ลิตร 26/12/2566 531/35/67/101 แขวงทางหลวงแพร่
99 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 25/12/2566 531/45/67/100 แขวงทางหลวงแพร่
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/12/2566 531/60/67/99 แขวงทางหลวงแพร่
101 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 25/12/2566 531/60/67/98 แขวงทางหลวงแพร่
102 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 22/12/2566 531/60/67/96 แขวงทางหลวงแพร่
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 22/12/2566 531/60/67/95 แขวงทางหลวงแพร่
104 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 22/12/2566 531/60/67/94 แขวงทางหลวงแพร่
105 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 21/12/2566 531/60/67/93 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 91 ถึง 105 จาก 416 รายการ