f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 30/11/2563 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งป้ายจราจรประเภทแขวนสูง (Overhead Sign and Overheng Sign) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงที่ DWG. NO. RS - 401,RS-403,RS - 405 ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอนแยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฏร์ ระหว่าง กม.237+955 - กม.241+350 (เป็นแห่งๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 30/11/2563 แขวงทางหลวงแพร่ กิจกรรมพัฒนาโครงข่ายภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ปางกุ่ม - วังชิ้น ระหว่าง กม.16+707 - กม.48+000 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 30/11/2563 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งป้ายจราจรประเภทแขวนสูง (Overhead Sign and Overheng Sign) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงที่ DWG. NO. RS - 401,RS-403,RS - 405 ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอนแยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฏร์ ระหว่าง กม.237+955 - กม.241+350 (เป็นแห่งๆ) เปลี่ยนแปลงแผน
4 23/11/2563 แขวงทางหลวงแพร่ งานตีเส้นจราจรด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 (DWG.NO.RS-201) ในทางหลวงหมายเลข 1379 ตอน ทางเข้าสถานีรถไฟเด่นชัย ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+505 และทางหลวงหมายเลข 1419 ตอน ทางเข้าเด่นชัย ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+529 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 23/11/2563 แขวงทางหลวงแพร่ งานตีเส้นจราจรด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 (DWG.NO.RS-201) ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกบ้านฝ้าย - ร้องกวาง ระหว่าง กม.263+000 - กม.268+230 และทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ร้องกวาง - สวนป่า ระหว่าง กม.274+725 - กม.278+500 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 23/11/2563 แขวงทางหลวงแพร่ งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร (ป้ายเตือนแนวทาง) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-603 ในทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน สวนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.0+680 - กม.14+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 23/11/2563 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-203 ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปึ้ง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.11+052 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 23/11/2563 แขวงทางหลวงแพร่ งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร (ป้ายเตือนแนวทาง) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-603 ในทางหลวงหมายเลข 1216 ตอน ห้วยแก๊ต - ขุนสถาน ระหว่าง กม.4+914 - กม.14+987 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 23/11/2563 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-203 ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ตอน 2 ระหว่าง กม.359+200 - กม.382+066 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 23/11/2563 แขวงทางหลวงแพร่ งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร (ป้ายเตือนแนวทาง) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-603 ในทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่-แยกแม่แขม ระหว่างกม.20+875-กม.55+000(เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แยกแม่แขม-วังชิ้น ระหว่างกม.65+800-กม.66+050(เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 116 รายการ