f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 17/07/2563 แขวงทางหลวงแพร่ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ระหว่าง กม.9+375 - กม.24+725 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 26/05/2563 แขวงทางหลวงแพร่ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ยางฮ่อ ระหว่าง กม.2+550 - กม.2+650 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 12/05/2563 แขวงทางหลวงแพร่ งานขุดล้อมย้ายต้นไม้และนำกลับไปปลูกใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน อ.ร้องกวาง - จ.น่าน ระหว่าง กม.300+050 - กม.310+700 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 08/04/2563 แขวงทางหลวงแพร่ งานผลิตและติดตั้งราวกั้นอันตราย (Guardrail) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-603 , RS-605 (Class II Type I ความหนา 2.50 มม.) ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปิ้ง ระหว่าง กม.6+000 - กม.7+040 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 07/04/2563 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงแบบ 360 องศา ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ (DWG.NO.RS-203) ในทางหลวงหมายเลข 1022 ตอน แพร่ - น้ำกาย ตอน 1 ระหว่าง กม.2+400 - กม.20+000 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 07/04/2563 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงแบบ 360 องศา ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ (DWG.NO.RS-203) ในทางหลวงหมายเลข 1022 ตอน แพร่ - น้ำกาย ตอน 1 ระหว่าง กม.2+400 - กม.20+000 (เป็นช่วง ๆ) เปลี่ยนแปลงแผน
7 03/04/2563 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ตอน 2 ระหว่าง กม.362+200 - กม.362+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 03/04/2563 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ตอน 1 ระหว่าง กม.354+825 - กม.355+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 03/04/2563 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ยางฮ่อ ระหว่าง กม.3+400 - กม.4+500 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 03/04/2563 แขวงทางหลวงแพร่ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) งานปรับซ่อม แขวงทางหลวงแพร่ (1 หลัง) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่ กม.253+995 (ด้านซ้ายทาง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 74 รายการ