f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 17/02/2563 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิด HIGH MAST 25.00 M.(HIGH MAST WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 400 WATTS)จำนวน 5 ต้นและชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง9.00ม.ดวงโคมขนาด250W.HPS.จำนวน 50 ต้นในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกบ้านฝ้าย-ร้องกวาง ระหว่างกม.269+165-กม.274+539(เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 29/11/2562 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปึ้ง ระหว่าง กม.4+800 - กม.16+950 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 29/11/2562 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในทางหลวงหมายเลข 1342 ตอน ห้วยขึม - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.16+000 - กม.17+000 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 30/08/2562 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.263+800 - กม.264+600 RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 19/08/2562 แขวงทางหลวงแพร่ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง - แก่งเสือเต้น ระหว่าง กม.14+415 - กม.15+775 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 22/07/2562 แขวงทางหลวงแพร่ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ปางกุ่ม - วังชิ้น ระหว่าง กม.24+800 - กม.25+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 22/07/2562 แขวงทางหลวงแพร่ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.7+675 - กม.8+775 RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 22/07/2562 แขวงทางหลวงแพร่ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1405 ตอน ทางเลี่ยงสนามบินแพร่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+650 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 22/07/2562 แขวงทางหลวงแพร่ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1134 ตอน โจโก้ - บ้านเวียง ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+570 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 25/06/2562 แขวงทางหลวงแพร่ งานปรับปรุงไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำภายในแขวงทางหลวงแพร่ ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่ กม.251+722 (ด้านขวาทาง) ภายในบริเวณแขวงทางหลวงแพร่ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 28 รายการ