f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 25/03/2564 แขวงทางหลวงแพร่ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.351+900 - กม.359+200 LT. (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 10/03/2564 แขวงทางหลวงแพร่ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ระหว่าง กม.227+118 - กม.228+300 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 05/03/2564 แขวงทางหลวงแพร่ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ปางกุ่ม - วังชิ้น ระหว่าง กม.46+850 - กม.49+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 01/02/2564 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+418 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 08/01/2564 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ระหว่าง กม.262+000 - กม.262+700 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 04/12/2563 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและอำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชน กิจรรมติดตั้งราวกันอันตราย (Guardrail) ในทางหลวงหมายเลข 1342 ตอน ห้วยขึม - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.6+700 - กม.6+920 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 04/12/2563 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและอำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชน กิจรรมติดตั้งราวกันอันตราย (Guardrail) ในทางหลวงหมายเลข 1343 ตอน บุญเริง - ต้นหนุน ระหว่าง กม.9+780 - กม.10+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 04/12/2563 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและอำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชน กิจรรมติดตั้งราวกันอันตราย (Guardrail) ในทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน สวนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.36+900 - กม.37+120 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 04/12/2563 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและอำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชน กิจรรมติดตั้งป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน สวนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.0+000 - กม.38+685 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 04/12/2563 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและอำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชน กิจรรมติดตั้งป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน สอง - แม่เต้น ระหว่าง กม.0+000 - กม.35+700 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 147 รายการ