f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 11/04/2567 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ปี 2567 กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 103 ตอนแม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.17+425 - กม.18+050 (LT) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 27/03/2567 แขวงทางหลวงแพร่ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1343 ตอน บุญเริง - ต้นหนุน ระหว่าง กม.7+000 - กม.8+100 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 21/03/2567 แขวงทางหลวงแพร่ งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอนแยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ตอน 2 ระหว่าง กม.239+700- กม.242+200 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 21/03/2567 แขวงทางหลวงแพร่ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ในทางหลวงหมายเลข 1379 ตอน ทางเข้าสถานีรถไฟเด่นชัยระหว่าง กม.0+000-กม.0+505 (เป็นช่วงๆ)และทางหลวงหมายเลข1419ตอนทางเข้าเด่นชัย ระหว่างกม.2+500 - กม.5+200(เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 21/03/2567 แขวงทางหลวงแพร่ งานเสริมผิวแอสฟัลต์(แบบบาง)ทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง-แก่งเสือเต้น ระหว่างกม.19+930 - กม.26+475 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 21/03/2567 แขวงทางหลวงแพร่ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1342 ตอน ห้วยขึม - ปากห้วยอ้อย ระหว่างกม.13+600 - กม.18+725 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 21/03/2567 แขวงทางหลวงแพร่ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง-แก่งเสือเต้น ตอน 2 ระหว่าง กม.8+000 - กม.11+500 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 21/03/2567 แขวงทางหลวงแพร่ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แม่สิน-ปางเคาะ ระหว่าง กม.193+000 - กม.201+850 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 21/03/2567 แขวงทางหลวงแพร่ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1101 ตอน ทุ่งโฮ้ง - ป่าแดง ระหว่าง กม.6+010 - กม.9+789 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 19/03/2567 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งราวกันอันตราย(Guardrail) ตามมาตราฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-603 (Class II Type I ความหนา 2.50 มม.) ทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน สอง-แม่เต้น ระหว่าง กม.15+900 - กม.17+729 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 291 รายการ