f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงแพร่
ปีงบประมาณ 2567
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P67030056549
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1343 ตอน บุญเริง - ต้นหนุน ระหว่าง กม.7+000 - กม.8+100
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,599,800.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 27/03/2567
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 04/2567
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ