f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
91 22/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.363+710 - กม369+650 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
92 22/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ งานก่อสร้างที่พักริมทาง ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ กม.412+250 LT. เปลี่ยนแปลงแผน
93 22/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ระหว่าง กม.228+272 - กม.248+042 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
94 22/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.5+550 - กม.7+617 RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
95 22/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน สอง - แม่เต้น ระหว่าง กม.9+800 - กม.15+440 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
96 22/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน สอง - แม่เต้น ตอน 1 ระหว่าง กม.25+000 - กม.31+290 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
97 22/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1125 ตอน นาปลากั้ง - วังชิ้น ระหว่าง กม.20+600 - กม.23+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
98 22/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดแพร่ กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงบริเวณอันตรายบนทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ระหว่าง กม.255+500 - กม.264+000 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
99 22/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดแพร่ กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงบริเวณอันตรายบนทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.264+000 - กม.274+429 (เป้นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
100 22/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดแพร่ กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงบริเวณอันตรายบนทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปึ้ง ระหว่าง กม.12+026 - กม.17+081 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 91 ถึง 100 จาก 262 รายการ